Jeg satt en lang natt og samtalte med den gamle mannen. Nå var han skjelven både i tale og i kropp. Men det han sa var en fascinerende fortelling om kjærlighetens trassige kraft.