Hun holdt bygdas tøyler i sin hånd. Kunne folk betale for seg, drev hun inn gjelda til siste øre var betalt. Men hun slo en strek over hele regnskapet om folk var ute av stand til å betale. «Itte no knussel» sa Marta Svennerud.