Pakken fra regjeringen kom overraskende onsdag ettermiddag: På 23 punkter vil de fire regjeringspartiene endre deler av bioteknologiloven. Alle fire er enige, het det i pressemeldingen. Og ordbruken signaliserer handlingskraft: