Den er blant de eldste salmene i kirkens salmebok, men har røtter som går tilbake til førkristen tid. Når vi synger salme 5 i norsk salmebok, «Gjør døren høy, gjør porten vid», synger vi en gjendikting av en av Davidssalmene: