Taushetsplikten i helsevesenet er blitt til for å beskytte pasientene. Men noen ganger fungerer prinsippet til pasientenes ugunst. Pasienter kan miste muligheter fordi deres sak ikke kommer til offentligheten. Dette kunne ha skjedd også med Adam. Redningen hans var et medieoppslag.