Søk i Tro24

Søk  i  alt  innhold  på VL.no

Dette fylket har flest kirkebesøk

Her er de ti største kristne trossamfunnene i Norge i 2014.

En fersk undersøkelse fra det amerikanske forskningssenteret Pew viser tydelig hvilket kirkesamfunn i USA som er mest aktive i kirken.

Blant mormonerne hevder hele 67 prosent at de har stort engasjement i kirken eller kirkens aktiviteter.

Like under er Jehovas vitner, der 63 prosent hevder at de har et stort engasjement i kirken eller kirkens aktiviteter.

Det som er mest sammenlignbart med Den norske kirke, er gruppen «mainline protestant». Blant disse er det kun 20 prosent av medlemmene som sier at de har et stort engasjement i kirken eller kirkens aktiviteter. Dette er halvparten så mange som i gruppen «evangelical protestants» og «black protestants».

De største kirkesamfunnene i Norge

Denne statistikken har ikke uten videre noen stor overføringsverdi til Norge, og vi har heller ikke liknende statistikk. Den statistikken vi imidlertid har, er hvilke trossamfunn som er de største, utenom Den norske kirke.

 1. Den norske kirke har 3.835.973 medlemmer. Tilsvarer 74,3 prosent av Norges befolkning.

 2. Den katolske kirke i Norge har 140.109 medlemmer 
  *Oslo katolske bispedømme er fortsatt
  under granskning, etter anklager om å ha jukset med medlemstall, men vil uansett utfall fortsatt være det største trossamfunnet i Norge, utenom Den norske kirke.

 3. Pinsebevegelsen har en organisasjonsform der hver enkelt menighet formelt sett er et selvstendig trossamfunn. Om man samler alle pinsevenner i en gruppe, består den av 34.000 personer.

 4. Den svenske menigheten i Margaretakyrkan i Oslo har 21.573 medlemmer.

 5. Den evangelisk-lutherske frikirke har 19.529 medlemmer.

 6. Jehovas vitner har 12.130 medlemmer.

 7. Metodistkirken i Norge har 10.684 medlemmer.

 8. Det norske baptistsamfunn har 10.283 medlemmer.

 9. Det norske misjonsforbund har 10.136 medlemmer.

 10. Brunstad Christian Church (Populært kalt «Smiths venner») har 7.750 medlemmer.

 11. Den islandske evangelisk-lutherske kirken i Norge har 6.740 medlemmer.

 • Syvendedags Adventist-samfunnet har 4.806 medlemmer

 • Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) har 3.189 medlemmer

 • Oslo Kristne Senter har 2.617 medlemmer.

 • IMF Trossamfunn (tilknyttet indremisjonsselskapet) har 335 medlemmer.

 • NLM Trossamfunn har ennå ikke meldt antallet medlemmer.

Flest kirkebesøk i Norge

En annen statistikk vi har i Norge, er aktivitet innen Den norske kirke. Her er noen fakta om hvem som er mest og minst kirkeaktive.

 • 3.835.973 mennesker er fortsatt oppført i Den norske kirke. Det tilsvarer 74,3 prosent av Norges befolkning i 2014.

 • 11 prosent av Norges befolkning tilhører et annet tros- eller livssynssamfunn. Av disse er halvparten kristne trossamfunn.

 • Sogn og Fjordane er det fylket med flest kirkelige handlinger per 1.000 innbygger.

 • Oslo har færrest kirkelige handlinger per 1.000 innbygger.

 • Nord-Trøndelag har størst andel av innbyggerne som er medlem i Den norske kirke. 85,9 prosent.

 • Sogn og Fjordane har flest kirkelige arrangement. 36.6 aktiviteter per 1.000 innbyggere. Oslo har færrest.

 • I Vest-Agder går innbyggerne mest i kirken, i snitt. 1,5 gudstjeneste i 2014. Mens i Oslo bare 0,5.

 • I Sogn og Fjordane ble 85 prosent av 15-åringene i 2014 konfirmert. I Oslo kun 32,8 prosent.

ANNONSE
ANNONSE

En fersk undersøkelse fra det amerikanske forskningssenteret Pew viser tydelig hvilket kirkesamfunn i USA som er mest aktive i kirken.

Blant mormonerne hevder hele 67 prosent at de har stort engasjement i kirken eller kirkens aktiviteter.

Like under er Jehovas vitner, der 63 prosent hevder at de har et stort engasjement i kirken eller kirkens aktiviteter.

Det som er mest sammenlignbart med Den norske kirke, er gruppen «mainline protestant». Blant disse er det kun 20 prosent av medlemmene som sier at de har et stort engasjement i kirken eller kirkens aktiviteter. Dette er halvparten så mange som i gruppen «evangelical protestants» og «black protestants».

De største kirkesamfunnene i Norge

Denne statistikken har ikke uten videre noen stor overføringsverdi til Norge, og vi har heller ikke liknende statistikk. Den statistikken vi imidlertid har, er hvilke trossamfunn som er de største, utenom Den norske kirke.

 1. Den norske kirke har 3.835.973 medlemmer. Tilsvarer 74,3 prosent av Norges befolkning.

 2. Den katolske kirke i Norge har 140.109 medlemmer 
  *Oslo katolske bispedømme er fortsatt
  under granskning, etter anklager om å ha jukset med medlemstall, men vil uansett utfall fortsatt være det største trossamfunnet i Norge, utenom Den norske kirke.

 3. Pinsebevegelsen har en organisasjonsform der hver enkelt menighet formelt sett er et selvstendig trossamfunn. Om man samler alle pinsevenner i en gruppe, består den av 34.000 personer.

 4. Den svenske menigheten i Margaretakyrkan i Oslo har 21.573 medlemmer.

 5. Den evangelisk-lutherske frikirke har 19.529 medlemmer.

 6. Jehovas vitner har 12.130 medlemmer.

 7. Metodistkirken i Norge har 10.684 medlemmer.

 8. Det norske baptistsamfunn har 10.283 medlemmer.

 9. Det norske misjonsforbund har 10.136 medlemmer.

 10. Brunstad Christian Church (Populært kalt «Smiths venner») har 7.750 medlemmer.

 11. Den islandske evangelisk-lutherske kirken i Norge har 6.740 medlemmer.

 • Syvendedags Adventist-samfunnet har 4.806 medlemmer

 • Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) har 3.189 medlemmer

 • Oslo Kristne Senter har 2.617 medlemmer.

 • IMF Trossamfunn (tilknyttet indremisjonsselskapet) har 335 medlemmer.

 • NLM Trossamfunn har ennå ikke meldt antallet medlemmer.

Flest kirkebesøk i Norge

En annen statistikk vi har i Norge, er aktivitet innen Den norske kirke. Her er noen fakta om hvem som er mest og minst kirkeaktive.

 • 3.835.973 mennesker er fortsatt oppført i Den norske kirke. Det tilsvarer 74,3 prosent av Norges befolkning i 2014.

 • 11 prosent av Norges befolkning tilhører et annet tros- eller livssynssamfunn. Av disse er halvparten kristne trossamfunn.

 • Sogn og Fjordane er det fylket med flest kirkelige handlinger per 1.000 innbygger.

 • Oslo har færrest kirkelige handlinger per 1.000 innbygger.

 • Nord-Trøndelag har størst andel av innbyggerne som er medlem i Den norske kirke. 85,9 prosent.

 • Sogn og Fjordane har flest kirkelige arrangement. 36.6 aktiviteter per 1.000 innbyggere. Oslo har færrest.

 • I Vest-Agder går innbyggerne mest i kirken, i snitt. 1,5 gudstjeneste i 2014. Mens i Oslo bare 0,5.

 • I Sogn og Fjordane ble 85 prosent av 15-åringene i 2014 konfirmert. I Oslo kun 32,8 prosent.

;