Dødsfall- og takkeannonse

Dødsannonser: Grunnpris kr 300 + kr 15 pr. spaltemillimeter (eks.mva)
Takkeannonser: Grunnpris kr 300 + kr 15 pr. spaltemillimeter (eks.mva)

Bestillingsfrist: Dødsfall- og takkeannonsene: Én virkedag før innrykk – senest kl. 10.00.
Bestill annonse: Tlf: 22 310 310, faks: 22 310 305 eller e-post: annonse@vl.no

Ønsker du å lese dødsannonser, så kan du se de her