– For meg er dette prinsipielt viktig, sier den påtroppende Borg-biskopen til Vårt Land.

I et intervju med bladet til Kristne Arbeidere sier Sommerfeldt at han ikke er medlem av noe politisk parti: «Det har faktisk vært ganske viktig for meg. Min personlige mening er at prester bør unngå å være partipolitisk aktive.»

Ingen endring. Sommerfeldt vet godt at en av hans sokneprester, Ole Jacob Flæten, er ordfører i Skedsmo kommune.

I forrige kommunestyreperiode satt soknepresten og prosten i Sarpsborg, Trond Kasbo og Dag Mysen, i bystyret sammen – for henholdsvis Høyre og Arbeiderpartiet.

– Det gikk aldeles utmerket, sier de to politiske motstanderne og kirkelige medspillerne.

Sommerfeldt understreker at han ikke har tenkt å stramme inn overfor prester som også representerer politiske partier.

– Jeg har gitt uttrykk for hva som er mitt personlige syn, men som biskop vil og kan jeg ikke endre på praksisen med at prester kan ha partipolitiske verv, sier Sommerfeldt.

Ikke fritatt. – Jeg klarerte mitt kandidatur som felles borgerlig ordførerkandidat med daværende Borg-biskop. Den nye biskopen må mene hva han vil om dette. Jeg er ikke fratatt mine statsborgerlige rettigheter. Jeg er ikke bare prest, men også et samfunnsmenneske. Prestetjenesten fritar meg ikke for samfunnsansvar, sier Trond Kasbo til Vårt Land.

– Jeg har et gjennomtenkt forhold til dette, og jeg var alltid bevisst på hvilken hatt jeg hadde på meg – avhengig av om jeg var politiker eller prest, sier soknepresten som ikke lenger er bystyremedlem.

– Aldri problematisk. Det er heller ikke Dag Mysen. Han er dessuten pensjonert fra embetet som prost og Trond Kasbos kirkelige overordnede i Sarpsborg.

– Hvordan var det for dere å bli politikere på hver deres side av bordet, både i bystyret og i helse– og sosialutvalget?

– Det krevde stor ryddighet, men jeg opplevde aldri at dette ble noe problem, svarer Mysen.

Både han og Trond Kasbo hadde i mange år den samme prinsipielle holdningen til presters partipolitiske engasjement som biskop Sommerfeldt nå gir uttrykk for.

VERDIDEBATT.NO: Dag Mysen skriver om livet som prest og politiker. Diskuter.

Spill for galleriet. – Jeg inntok det samme standpunktet i mine første år som prest. Ingen visste hvor jeg sto politisk, men jeg opplevde etter hvert at dette ble spill for galleriet. Så jeg meldte meg inn i Høyre og var lokalpolitisk engasjert da jeg var prest både i Sande i Vestfold og i Sarpsborg, sier Kasbo.

Kollega Dag Mysen holdt seg unna partipolitikken enda lenger:

– Jeg meldte meg ikke inn i noe politisk parti før jeg ble 60 år. Jeg hadde i hele mitt presteliv ment at jeg ikke burde være medlem i noe parti. Men mot slutten av min tid som prest slappet jeg litt av på dette. Jeg tenkte at folk i byen kjente meg etter så lang tid der, og jeg kom til at det ikke kunne være noe yrkesforbud for prester mot å delta i politikken.

 

Ble først bråk. Det ble bråk i 2003 da Mysen sa ja til å stå på Arbeiderpartiets kommunestyreliste i Sarpsborg. Da trakk han seg. Men fire år senere hadde debatten roet seg, og Mysen ble innvalg i kommunestyret.

Hvilke erfaringer gjorde du som kommunepolitiker?

– Jeg har ikke fått én eneste negativ kommentar for mitt poIitiske engasjement. I ettertid ser jeg at dette har vært en rikdom for meg, og kanskje også for lokalpolitikken og kirken også. Politikken står i fare for å utarmes, blant annet fordi altfor få yrkesgrupper er med. De aller fleste politikerne jobber i offentlig sektor. Veldig få har den erfaringsbakgrunnen som jeg satt på, etter mange år som prest. Jeg tror at jeg med min bakgrunn kan ha bidratt til å skape litt større spennvidde i det politiske arbeidet i byen, svarer Dag Mysen.