Tro & Kirke

Søndag ble bønneuka Bønn for Oslo avsluttet med fellesgudstjeneste i Trefoldighetskirken. Leder Ketil Fagervik er spesielt glad for at mange unge valgte å delta.

Det har vært mye variasjon, mange ulike måter å komme sammen på. Folk har dessuten blitt aktivisert, og kanskje er det derfor mange unge syntes det var fint å være med, sier Fagervik.

Han tror bønneuka bidro til at Blitz sin Gaza-markering i Oslos gater lørdag ettermiddag ble såpass rolig.

Vi ba jo om fred og fikk det. Andre får mene hva de vil, men vi tror jo at Gud hører oss når vi ber. Uansett er vi glade denne ukas markeringer ble langt fredeligere enn fryktet, sier Fagervik.