Stein Reinertsen leder bispekampen i Agder - Vårt Land
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
222161_.jpg

Prost Stein Reinertsen i Mandal har et forsprang på de andre kandidatene etter at de stemmeberettigede menighetsrådene, prestene, prostene og teologiske professorene har avgitt sine stemmer om hvem som bør bli ny biskop i Agder og Telemark. Foto: Vårt Land/arkiv

Tro & Kirke

Stein Reinertsen leder bispekampen i Agder

Torstein Lalim er ute av diskusjonen.

Prost Stein Reinertsen i Mandal har fått størst støtte om å bli ny biskop i Agder og Telemark. Sammen med Ludvig Bjerkreim (prost i Sandnes) og Anne May Grasaas (sokneprest i Trefoldighetskirken i Oslo) går han videre til siste runde i bispekampen.

De stemmeberettigede menighetsrådene, prestene, prostene og teologiske professorene har nå avgitt sine stemmer. De to bispekandidatene som klarest har uttalt et konservativt syn i homofilisaken, Reinertsen og Bjerkreim, fikk flest stemmer.

LES MER: Se detaljert stemmeoversikt (pdf)

MF-dominans. På tredjeplass følger Anne-May Grasaas, opprinnelig fra Kristiansand.

Det er også klart at dominansen av teologer fra Menighetsfakultetet (MF) fortsetter i bispekollegiet. Den eneste nominerte med utdannelse fra Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo, prost Torstein Lalim i Nedre Romerike, kom på fjerdeplass i avstemningen. Han er derfor ikke en kandidat når biskopene og bispedømmerådet i Agder skal komme med sine anbefalinger.

Heller ikke feltprost Alf Petter Bu Hagesæther nådde opp.

LES MER: En av disse blir biskop i sør

Pop blant professorer. 334 stemmeberettigede instanser har avgitt første-, andre- og tredjestemme. Stein Reinertsen har fått flest førstestemmer fra menighetsråd, prester og diakoner/kantorer/kateketer, men blant proster og teologiske professorer har Torstein Lalim større oppslutning. Blant menighetsrådene har Reinertsen 47 av 119 førstestemmer.

Neste steg i prosessen er at Agder og Telemark bispedømmeråd og alle biskopene i Den norske kirke uttaler seg om hvem av de tre gjenværende kandidatene de anser som best skikket.

Ikke lenger statsråd. Den endelige utnevningen skjer i Kirkerådets møte 6.-7. desember, og ny biskop vi trolig være på jobb før april neste år. Denne bispeutnevnelsen er den første etter grunnlovsendringene som løsnet på båndene mellom staten og Den norske kirke. Ansvaret for bispeutnevnelser ligger derfor hos Kirkerådet, ikke i statsråd.

Mer å lese
annonse
Kjøp enkeltutgaver
Kjøp dagens avis Mange av Vårt Lands artikler finnes kun i papirutgaven.

Gjør opprør mot manns-dominans i kristne miljøer

Det ulmer i Kirke-Norge.

Arrangerer julegudstjeneste 23. desember for skilte foreldre

– Kirkegang er blitt underholdning, advarer teolog. Når passer det best å gå i kirken i julen?

Her er den nye sjefen i Sjømannskirken

Fire kristne høyskoler vil slå seg sammen

Hva mener egentlig de unge om skolegudstjenester?

– Både Vårt Land og Human-Etisk Forbund stiller ledende spørsmål.

Vurderer kirke-exit i protest mot scooter-nei

Godhetskalenderen - 18. desember: Paal Andre Grinderud

Paal Andre Grinderud gir deg sitt beste tips til hvordan du kan gjøre godt mot andre i hverdagen.

Ber menigheten om alkoholfri julefeiring

Her er biskop Per Arne Dahls julehilsen.

– Stuper kråke foran presten

Skoleleder refser foreldre for barnebråk – møter motstand i kirken.

VÅRT LAND - EN BRO MELLOM MENNESKER, TRO OG TANKE