Tro & Kirke

– Hvis en unge får oppleve lett smerte når han er ulydig og dette skjer gang på gang, tror vi ungen vil slutte å gjøre det som er feil, sier Asbjørn Berland (23), som er barnefar og leder av Kilden Menighet Jæren.

– Dette er svært alvorlig. All vold mot barn i Norge er ulovlig. Dette er helt klart et brudd på barneloven paragraf 30 som 
sier at all vold mot barn er straffbar, sier barneombud Anne Lindboe.

LES OGSÅ: Paven går god for klasking av barn

Tukt i trosbekjennelsen