Politikere til kamp for Jesus på TV - Vårt Land
annonse
annonse
Annonse
annonse
annonse
annonse
annonse
233211_.jpg

Den danske adventsserien «Jesus og Josefine» er blitt sendt på NRK flere ganger. På bildet ser vi hovedpersonen Josefine. Foto:

Tro & Kirke

Politikere til kamp for Jesus på TV

NRKs adventsprogram havner på Tajiks bord.

– I jula feirer vi at Jesus ble født. Dette er en viktig del av tradisjonen i Norge. Dette bør også NRK reflektere i sine programmer i adventstiden, sier Øyvind Korsberg, som representerer Frp på Stortinget.

BLI MED I DEBATTEN: I jula feirer vi at Jesus ble født. Dette bør også NRK reflektere i sine programmer i adventstiden, mener Frp. Hva mener du?

Vårt Land skrev mandag at NRK for første gang i år ikke har noen programmer i adventstiden med kristent innhold. I adventsserien «Julekongen» er det ingen plass til Jesu fødsel. Korsberg vil ta saken opp med kulturministeren for å høre om hun er komfortabel med at NRK dropper å nevne Jesus i sine programmer før jul.

LES MER: Jesus-fri advent på skjermen

NRK-lisensen. – Mener du at Stortinget bør kunne instruere kulturministeren til å pålegge NRK å sende bestemte programmet?

– Så lenge NRK er finansiert gjennom en lisensordning som Stortinget vedtar, er det også naturlig at vi har meninger om programprofilen i kanalen. I flere andre saker har regjeringen vist vilje til å styre mediepolitikken. At dette også gjøres overfor et selskap som er statseid, er derfor helt naturlig, sier Korsberg, som understreker at han selv ikke er kristen eller medlem av noe kirkesamfunn.

– For meg handler ikke dette primært om man tror på Jesus eller ikke, men på å ta vare på den kulturelle tradisjonen vi har i landet vårt, sier Korsberg.

NRK-plakaten. Også Høyre kaster seg på kritikken. Linda Hofstad Helleland, som representerer partiet i familie- og kulturkomiteen på Stortinget, mener NRK fjerner alle spor av fra Norges kristne kulturarv i sendingene før jul. Helland understreker at hun ikke vil detaljregulere NRKs sendeskjema eller gripe inn i statskanalens redaksjonelle frihet.

– Men det er Stortingets oppgave å vedta NRK-plakaten som gir de overordnede målene for virksomheten. Der står det klart at NRK skal gjenspeile Norges religiøse arv, hvor kristendommen er dominerende. Da er det viktig å ta en overordnet debatt rundt dette spørsmålet.

Påske-kritikk. Det er andre gang i år at Høyre gjør framstøt for å få NRK til å sende programmer med kristent innhold. Forrige gang skjedde det i forbindelse med sendeskjemaet for påsken. Da viste daværende kulturminister Anniken Huitfeldt til NRK-plakaten, og at hun derfor ikke hadde mulighet til å påvirke programprofilen.

– Den tidligere kulturministeren var svært defensiv da vi tok opp denne saken. Samtidig gikk hun ikke av veien for å detaljregulere hvilke sportssendinger NRK skal få sende gjennom den såkalte «listeføringsregelen». Jeg er derfor spent på om vår nye kulturminister har en mer offensiv holdning til dette viktige spørsmålet på et prinsipielt plan. Jeg vil gjerne høre om hva hun mener om religion som premissgiver i norsk kulturarv på mer generelt grunnlag, sier Hofstad Helleland.

Kulturdepartementet. Kulturminister Hadia 
Tajik var mandag opptatt med utdelingen av Nobels fredspris. I hennes sted har statssekretær Mina Gerhardsen formulert følgende uttalelse i en e-post:

«I NRK-plakaten står det både at NRK skal formidle kulturarven i Norge og at NRK skal gjenspeile Norges religiøse arv og mangfoldet av livssyn og religioner i det norske samfunnet. Her legger vi klare politiske føringer. Men jeg er sikker på at det er klokt at vi som regjering holder oss langt unna hvordan NRK løser denne oppgaven i sine ulike sendeflater. Her er det redaksjonelle føringer som må ligge til grunn og prinsipper om armlengdes avstand. Vi ønsker ikke å detaljstyre NRK, men forventer at de følger de retningslinjene de har for dette. I allmennkringkastingsrapporten for 2011, konkluderte Medietilsynet med at NRK oppfyller NRK-plakatens punkt om livssynsprogrammer.»

Mer å lese
annonse
Kjøp enkeltutgaver
Kjøp dagens avis Mange av Vårt Lands artikler finnes kun i papirutgaven.

Biskopen heidrar artistpar

Vil snakke med Solberg om folk som bytter tro

Bibel bytter ut Gud med Kanye West

Tagget «God is gay» til biskopen

Møre-biskopen kom hjem fra Kirkemøtet. Da hadde noen sprayet på porten til naboen.

Født jøde, men vil ikke være det

Gilad Atzmon har frasagt seg israelsk statsborgerskap og kaller seg «hebraisktalende palestiner».

Her er årets kristenruss-knuter

«Jeg liker biskopen og Herlands samtale»

Er kirken best som 70-tallsopprører eller Jesus-forkynner? Knut O. Mygland har gått fra Jørgensen til Herlands side.

Reagerer på skuletimar i kyrkja

– Biskopen gir inntrykk av at religion er ein naturleg del av mine borns liv. Det er eg ikkje einig i.

– Kirken, dette går for sakte!

På sju år har kirken bare tatt museskritt bort fra statskirken, mener den tidligere kirkesjefen i staten.

VÅRT LAND - EN BRO MELLOM MENNESKER, TRO OG TANKE