En fullsatt Fredrikstad domkirke, med kong Harald på første benk, deltok på festgudstjenesten søndag formiddag da Sommerfeldt (60) ble vigslet til biskop i Borg.

Berike og utfordre. – Du vil berike og utfordre. Du vil kanskje utvide folks oppfatning av hva kirken står for, sa Bispemøtets preses, Helga Haugland Byfuglien som ledet ordinasjonshandlingen.

Hun understreket at Sommerfeldts fremste oppgave «vil være å formidle gleden for hele folket»:

– Vår bønn i dag er at Guds nåde får skinne gjennom deg, så mennesker tror på den og opplever kirken som gledens sted, sa Byfuglien.

Hun var selv den forrige biskopen i Borg. Sommerfeldt er den sjuende biskopen i bispedømmet som omfatter Østfold og størstedelen av Akershus fylke.

Sommerfeldt har de siste 17 årene vært generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, og erfaringer fra dette arbeidet preget også hans første preken med bispekors rundt halsen.

LES MER: Profeterte at Sommerfeldt skulle bli biskop

Guds straff. Med utgangspunkt i dagens prekentekst, om den blindfødte mannen som ble seende etter å ha møtt Jesus, trakk han linjer til vår tids hivsyke og til hva som ble sagt på et KrF-møte i Sarpsborg nylig.

Sommerfeldt sa at det i Jesu samtid var et dominerende syn at lidende mennesker erfarer Guds straff for egen, foreldre eller nasjonens synder.

– I forberedelsen til denne prekenen strevde jeg med om en slik tanke om Guds straff overhode kan gjenfinnes her hos oss. Denne uken har vist oss at det er mennesker som er fanget i et slikt gudsbilde. De søker spor etter Guds straff i samfunnet og særlig i andres lidelse. Slike tankemønstre stigmatiserer og påfører allerede lidende mennesker ytterlige byrder. Slike spekulasjoner er gudstro på avveie, fastslo han.

Innlagt sang. Midt i biskopens preken hadde han lagt inn en sang han selv karakteriserte som «Nordahl Griegs hymne til menneskeverdet»: Til ungdommen, sangen som ble spesielt viktig for mange nordmenn etter sommerens Utøya-massakre.

I forlengelsen av sangen pekte Sommerfeldt på at Jesu død og oppstandelse ikke bare handler om livet etter døden, men også om Guds kamp mot alt som truer mennesket og skaperverket.

– Gud inviterer oss til å være lys i verden slik at mennesker kan finne beskyttelse mot destruksjonen, energi og veiledning i livsvalgene. Derfor tror vi på et liv før døden, fordi Jesus har seiret over ondskap og død og inviterer oss til å være med ham, her og nå.

Atle Sommerfeldt konkluderte med at den rette tilbedelse av den kristne Gud er: Bær hverandres byrder.

– I det ligger vår storhet og guddommelige myndiggjøring. Det er å gjøre Guds gjerninger og være Guds bilde i verden.

Mange gjester. Vigslingsgudstjenesten var åpen for alle interesserte, men inviterte gjester fylte mange benkerader.

Valgte nasjonale, regionale og lokale kirkeledere i Den norske kirke, flere andre av Den norske kirkes biskoper, biskoper fra søsterkirker og representanter for andre kirkesamfunn, og en rekke politikere med kirkestatsråd Rigmor Aasrud i spissen var blant de inviterte.

Også andre myndighetspersoner fra stat, fylke og kommune var til stede i kirken, sammen med prostene, representanter for kirkelig ansatte og menighetsråd i Borg bispedømme. Mange av Atle Sommerfeldts venner og samarbeidspartnere fra kirke og samfunn var også på plass i kirkebenken i Fredrikstad domkirke.

Skriftemålsgudstjeneste. Vigslingshelgen startet med en åpen skriftemålsgudstjeneste i Fredrikstad domkirke lørdag kveld, der Sommerfeldt og en rekke av gjestene deltok.

Etter gudstjenesten søndag arrangeres det lunsj for 200 inviterte gjester på et hotell i Fredrikstad. Der taler blant andre kong Harald, Kirkerådets leder Svein Arne Lindø og kirkestatsråd Rigmor Aasrud.

Søndag ettermiddag blir det kirkemusikalsk familiefest Glemmen kirke for den nye biskopen, konserten «Måne og sol – og allting!» der barn og unge i Borg er invitert til å delta.