Søster Else-Britt Nilsen fra Den katolske kirke er innstilt til ny styreleder i Norges Kristne Råd.

Hun er eneste kandidat til vervet, som blir ledig siden metodisten Svein Jacobsen Veland har frasagt seg gjenvalg.

Det er første gang en katolikk blir leder i det nasjonale, felleskirkelige rådet i Norge. Det vil også være første gang en kvinne inntar denne lederposisjonen i Norges Kristne Råd. Valget skjer på rådsmøtet i Trondheim i slutten av mars.

Veteran. Terje Aadne, generalsekretær i Det Norske Baptistsamfunn, er innstilt til ny nestleder.

Else-Britt Nilsen er en veteran i økumenisk arbeid, og hun har i flere år vært styremedlem i Norges Kristne Råd.

Nilsen (64) er dominikaner og teolog. Hun har siden 2001 vært statsstipendidat. Hun har vært leder for Katarinahjemmet i Oslo i to omganger, har har siden 2003 vært generalpriorinne for kongregasjonen Notre-Dame de Grâce, som Katarinahjemmet er underlagt.

TF og MF. Nilsen tok en doktorgrad i teologi i 1990, og hun har i flere perioder vært forsker på deltid ved Teologisk fakultet ved Universitet i Oslo. Fra i fjor er hun professor II ved Menighetsfakultetet.

Norges Kristne Råd samler så godt som hele bredden av kristne trossamfunn i Norge. Rådets formål er blant annet «å fremme gjensidig forståelse, respekt og samhandling lokalt og nasjonalt mellom kristne kirker og trossamfunn, inspirert av Jesu bønn: «Må de alle være ett».

Fram til nå har rådet hatt fire valgte ledere: De to metodistene Lars Erik Nordby og Svein Veland, baptisten Billy Taranger og Arnfinn Løyning fra Den Evangelisk Lutherske Frikirke.