Vårt Land skrev i desember at Bispemøtet, Kirkerådet, Normisjon, Misjonssambandet og Indremisjonsforbundet var blitt enige om håndteringen av dåp foretatt på bedehus. Nå er den formelle avtalen på plass.

Bedehusdåp. Avtalen slår fast at den som forretter bedehusdåpen skal melde fra til kirkebokføreren eller soknepresten. Navnet til den døpte skal da skrives inn i kirkeboka, og dåpsattest sendes. Under forutsetning av at barnet er vanndøpt i navnet til den treenige Gud, er dåpen godkjent av Den norske kirke.

I en del tilfeller har organisasjonsfolk som også er medlemmer i Den norske kirke, fått foretatt dåp av deres barn på bedehus og misjonshus. Fra til nå har det vært ulik praksis, og en del frustrasjoner og tilspissede situasjoner, og både Den norske kirke og organisasjonene har ønsket å få en teologisk og kirkerettslig avklaring av fenomenet bedehusdåp.

Tilfreds. Bispemøtets leder, Helga Haugland Byfuglien, er «svært tilfreds» med avtalen som nå er inngått, og organisasjonene er «glade for å ha fått en ryddig og forutsigbar situasjon».

– Vi har hatt et gjensidig ønske om å ha orden i sysakene. Alle er tjent med den formaliseringen som vi nå har kommet fram til. Nå blir det stadfestet at bedehusdåp er fullverdig dåp, har generalsekretær Erik Furnes i Indremisjonsforbundet sagt til Vårt Land om den nye dåpsavtalen.

God dialog. – Vi har hatt en grei dialog med kirkemyndighetene om dette temaet. Vi har fått aksept for vårt syn. Kirkeledelsen ser nok at de som ønsker dåp på bedehuset, men medlemskap i Den norske, ikke er de som er problemet for Den norske kirke, tilføyer Furnes.