Den kirkelige tausheten i fastlege-saken blir nå utfordret. Kristin Norseth, som er førsteamanuensis ved Menighetsfakultetet og en profilert deltaker i norsk kirkedebatt, har skrevet et åpent brev til Kirkerådet, biskopene i Den norske kirke og Norges Kristne Råd hvor hun hevder at lekfolket «i stadig sterkere grad» lurer på hvor Den norske kirkes ledelse står i debatten om samvittighetslegene.

Bakgrunnen er pålegget fastleger har fått fra Helse– og omsorgsdepartementet om at de ikke lenger kan reservere seg mot å henvise kvinner til provosert abort.

LES MER: Kristin Clemet skriver om abort og god samvittighet

Forståelse. Kirkerådsleder Svein Arne Lindø gir Norseth rett i at kirken bør på banen i et slikt spørsmål.

– Jeg har forståelse for etterlysningen, sier han til Vårt Land.

– Skulle det være nødvendig med en slik etterlysning?

– Nei, vi burde kanskje vært på banen tidligere.

– Kanskje?

– Nei, vi burde vært på banen, presiserer han.

LES OGSÅ: Samvittighetsleger ber samvittighetsleger skifte jobb

Passivitet. Debatten om fastlegenes reservasjonsrett har stått høyt på dagsorden i norsk offentlighet siden 6. februar. Da gikk to kristne fastleger ut i Bergens Tidende og fortalte om sine samvittighetskvaler. Siden er legenes krav avvist av både statsminister og helseminister. Og byrådslederen i Bergen har bedt dem finne seg en annen jobb hvis de ikke følger anvisningene fra departementet.

– Hvor har kirkens ledelse vært i disse ukene?

– Jeg tror vi skal være ærlige og si at det finnes en frykt i kirken for å si noe galt i slike komplekse problemstillinger. Og denne frykten kan fort føre til passivitet, framholder Lindø.

LES OGSÅ: Biskop Nordhaug skisserer en løsning for samvittighetslegene

Spesielt ansvar. Nøyaktig hvordan kirken skal komme på banen, har han ikke noe godt svar på.

– Jeg synes Kristin Norseth har et viktig poeng når hun adresserer sitt åpne brev både til ledelsen i Den norske kirke og til Norges Kristne Råd. Dette er en sak som bør utfordre det økumeniske Kirke-Norge. Men dermed vil jeg ikke unndra meg det spesielle ansvar som Den norske kirke som landets største kirkesamfunn har i en slik sak.

DISKUTÈR: «Jeg er en fastlege som kan miste jobben»

Kjølige kalkyler. «En kirke skal ikke styres av kjølige politiske kalkyler, som fjerner oss fra det ansvaret vi som troende har overfor Gud. Derfor venter vi nå på at kirkene i Norge ved sine ledere står opp for samvittighetsfrihet og religionsfrihet i eget land,» skriver Norseth i sitt åpne brev.

I et debattinnlegg i dagens Vårt Land skriver tidligere kirkerådsleder Nils-Tore Andersen at kirken må på banen i fastlege-saken.

LES OGSÅ: Byrådsleder gir samvittighetsleger ultimatum

Støtter legene. Hans etterfølger som leder i Kirkerådet etterlater ingen tvil om at han støtter legenes rett til ikke å undertegne henvisninger til abortklinikken. Lindø sier han er «opptatt av at det i et demokratisk samfunn må finnes løsninger for leger som av overbevisningsgrunner ikke ønsker å henvise kvinner til abort.»

– Vi må ta til etterretning at det finnes en lov om fri abort her i landet. Men uavhengig av hva vi måtte mene om legenes standpunkt i abortsaken, er det kirkens oppgave å kjempe for samvittighetsfrihet og religionsfrihet. Selvsagt burde vi vært tidligere ute med en tydeligere stemme i denne saken, medgir han.

DISKUTÈR: Et autoritært angrep på samvittighetsfriheten