Tro & Kirke

Nå kan kirkens holdning til fenomenet bli myket opp.

– Jeg finner det vanskelig å fastholde et restriktivt syn på askespredning, sa Bispemøtets preses, Helga Haugland Byfuglien, da Kirkerådet tirsdag drøftet hvordan kirken skal forholde seg til fenomenet askespredning.

Forbud. Fram til 1997 var det i Norge forbud mot askespredning, og Den norske kirke hadde sterke innvendinger mot at det ble åpnet for denne skikken. Den gang ble ordningen i hovedsak ansett som en hinduistisk og ikke-kristen gravferdsform.

I 1994 stemplet biskopene og Kirkemøtet askespredning som «ukristelig». Nå er det bare et mindretall av biskopene – Erling Pettersen, Halvor Nordhaug og Ingeborg Midttømme - som står fast ved at« gravferd med askespreding bryter med den kristne skapertroen og oppstandelsestroen».