Tro & Kirke

Organisasjonen Åpen folkekirke ble stiftet onsdag. Målsettingen er å få på plass en vigselsliturgi for likekjønnede par innenfor rammen av Den norske kirke.

Symbolsak. Initiativtakerne mener at dette er en symbolsak i arbeidet for en åpen folkekirke og for menneskers forhold til kirke.

Sturla Stålsett, den nyansatte professoren ved Menighetsfakultetet, er styreleder. Blant de andre styremedlemmene er Kristin Gunleiksrud Raaum, nestleder i Kirkerådet og generalsekretær i Kirkeakademiene, skuespilleren Geir Kvarme og Marianne H. Brekken, bispedømmerådsmedlem i Møre og Den norske kirkes medlem i Kirkenes Verdensråds sentralkomité.

DISKUTÉR SAKEN PÅ VERDIDEBATT: Mobilisering for åpen folkekirke