Tro & Kirke

Det nynorske tidsskriftet Syn og Segn har eit lengre intervju med den verdskjende forfattaren og dramatikaren frå Hardanger.

Etter at Jon Fosse (54) melde seg ut av statskyrkja var han saman med kvekarane i Bergen. Fosse er døypt protestantisk, og i sumar vart han konfirmert i St. Dominicus-kyrkja på Majorstuen og vart med det katolikk. Lars Roar Langslet var vitne i konfirmasjonen.

Komen heim. - No er eg på ein måte komen heim. Eg opplever at den katolske messa gjer meg godt, i motsetnad til den protestantiske, som aldri har gjort meg noko godt, seier Fosse.

Han var ein av forfattarane som deltok i omsetjinga av Bibelen, som kom i ny utgåve i 2011.