Men kampanjeleder Øivind Benestad tar ikke for gitt at det i det nye Kirkemøtet totalt sett vil være flertall mot en ny, kjønnsnøytral ekteskapsliturgi.

Nå foreligger de endelige valgresultatene fra valget til Den norske kirkes kirkemøte og bispedømmeråd.

Nokså tilfredse. Begge kampanjene som ut fra hvert sitt ståsted i homofili– og ekteskapsdebatten har kjempet for sine anbefalte lek-kandidater, er relativt fornøyde med uttellingen.

– Vi som sto bak kampanjen «Raus folkekirke» noterer med glede at 29 av de kandidatene vi anbefalte nå har fått plass i bispedømmerådene og i Kirkemøtet. Vi vil gratulere alle de flotte, progressive kandidatene som når tar plass i kirkens styrende organer, sier lederen i Norges Kristelige Studentforbund, Andreas Ihlang Berg.

Lederen av kampanjen MorFarBarn, Øivind Benestad, er også middels fornøyd med valgresultatet:

– Vi hadde håpet på noe større uttelling. 34 av kandidatene som står på vår liste, er blant de 77 som er valgt inn på lekmannsplass i bispedømmerådene og Kirkemøtet, sier han.

Mobilisering. MorFarBarn-kampanjen har mobilisert for at Den norske kirke ikke skal innføre en kjønnsnøytral ekteskapsliturgi.

Raus folkekirke vil derimot at homofile skal få gifte seg i kirken på samme måte som heterofile par, og at homofile skal ha alle de samme rettighetene som heterofile også som ansatte i kirken.

Men Benestad tar ikke for gitt at det i det nye Kirkemøtet totalt sett vil være flertall mot en kjønnsnøytral ekteskapsliturgi:

– Vi har ikke kartlagt holdningen blant prester og andre kirkelig tilsatte. En del av lekfolkene som er valgt, har ikke klart flagget ståsted. Noen kan også komme til å endre holdning underveis, så løpet er slett ikke kjørt, konkluderer han.

Andreas Ihlang Berg i Raus folkekirke-kampanjen konstaterer at «valgresultatet ikke gir sikkert flertall i de viktigste sakene»:

– Fornuft. – Men det gir et grunnlag for en kraftig mobilisering for en raus folkekirke. Vi som ønsker en kirke som utøver fornuft i samlivsspørsmål og tar evangelienes budskap om sosial rettferdighet og ansvar for skaperverket på alvor, har fått mange sterke talsmenn i kirkens styrende organer. Vi gleder oss til å holde «våre» kandidater ansvarlig for det de har lovet velgerne, sier Berg i en pressemelding.