– Vi er svært godt fornøyd med at oppslutningen om Kirkevalget ser ut til å være minst like høy som i 2009, sier Jens-Petter Johnsen, direktør i Kirkerådet, i en pressemelding.

– Det har vært mye lokalt engasjement rundt Kirkevalget, og kirkens ansatte og frivillige har gjort en flott innsats for å gjøre valget kjent og tilgjengelig for medlemmene.

LES MER: Hamar-menigheter 'best' på kirkevalg

Økning. Torsdag ettermiddag offentliggjorde Kirkerådet tall som viser at 13,7 prosent av de stemmeberettigede sluttet opp om menighetsrådsvalget, mens 10,6 prosent deltok i valget på bispedømmeråd. Dette er en fremgang på henholdsvis 0,6 og 0,8 prosentpoeng.

Tallene er basert på innrapporterte tall fra 90 prosent av menighetene i Den norske kirke.

Møre best. Best var oppslutningen i Møre bispedømme, med 17,4 prosent for menighetsråd og 13,0 prosent for bispedømmeråd. Oslo var dårligst med henholdsvis 8,0 og 7,3.