Changemaker har fått beskjed av ledelsen i Skjærgård Music & Mission Festival at de ikke får jobbe politisk.

Det er 30. gang festivalen blir arrangert, og Changemaker har i mange år jobbet tett med arrangørene.

Ikke lov. Men i år får ikke Cangemaker, ungdomsorganisasjonen til Kirkens Nødhjelp, jobbe med sin politiske kampanje på festivalen. Leder Markus Nilsen i Changemaker er skuffet.

– Vi synes det er trist at vi ikke får lov å informere om de store sakene som berører oss alle. Oljeutvinning er Norges største bidrag til de urettferdige klimaendringene som rammer de fattigste hardest. Jeg synes det er rart at ledelsen på Skjærgård nekter oss å jobbe med denne kampanjen, sier Nilsen.

Henger ut. – Changemaker henger ut vår statsminister. Måten dette ble gjort på synes vi ikke er bra. Changemaker kan ha stand og fortelle om sitt arbeid, sier Storebø.

Festivalsjefen understreker at dette er en generell regel for alle stands, og gjelder også teologiske stridsspørsmål og andre partipolitiske saker.

– Vi vil være samlende, og derfor sa vi nei til den måten Changemaker profilerte sin kampanje på, sier festivalsjef.

I mai fikk Norges kristelige studentforbund avslag på sitt forslag til stand på grunn av deres profil på standen.