Allerede fredag formiddag blir Helga Haugland Byfuglien utnevnt til Den norske kirkes første «ledende biskop» i nyere tid.

Aldri før er en statskirkelig biskop utnevnt så raskt. Vanligvis går det mange uker fra den kirkelige prosess er avsluttet til regjeringen foretar bispeutnevning i kirkelig statsråd. Men i dette tilfellet er det bare én uke siden den indrekirkelige runden ble avsluttet.

Entydig signal. Signalene som kirkestatsråd Rigmor Aasrud mottok fra biskopene, bispedømmerådene, Kirkerådet og de innstillende organer og tilsatte i domprostiet i Trondheim var helt entydige: Utnevn Byfuglien!

Og kirkeministeren har allerede gjort det klart at hun aksepterer at Bispemøtet ikke fulgte retningslinjene om tre kandidater, men bare klarte å nominere én preseskandidat.

Ingen spenning. Derfor er det ingen spenning knyttet til hvem Rigmor Aasrud har med seg til pressekonferansen i etterkant av statsrådet på Slottet fredag formiddag: Navnet er Helga Haugland Byfuglien, og byen er Trondheim – og litt Oslo.