Ved neste årsskifte, ti år etter sin tiltredelse, vil Williams takke av som erkebiskop av Canterbury og Den anglikanske kirkes overhode, melder flere engelske medier.

Spekulasjoner. Tidligere har det vært spekulert på Williams avgang, men nå bekrefter han dette selv.

Williams sier at beslutningen om å trekke seg tilbake, ikke har vært enkel.

– Det har vært et enormt privilegium å tjene som erkebiskop av Canterbury. Jeg ser fram til fortsatt å tjene kirken så godt som jeg kan i årene fremover, sier den 61-årige kirkelederen.

Williams ble den 104. erkebiskopen av Canterbury for ti år siden, men fra januar 2013 blir han professor ved Cambridge-universitetet.

Rowan Williams blir av mange rost for sitt samfunnsengasjement og for sine store evner som analytiker, forfatter og forkynner.

Motstand. Men Williams har møtt hard motstand i sitt eget kirkesamfunn, ikke minst på grunn av sin liberale holdning til homofile.

Det siste tiåret har Den anglikanske kirke strevet med splittelse og konflikter om blant annet kvinners adgang til bispeembeter i Storbritannia og åpent homofile biskoper i USA.

Homofilidebatten har vært meget intens i den anglikanske kirkefamilien de siste årene, med kirkefolk i Afrika og USA som motpoler.

Umulig oppgave. Williams har hatt den tilsynelatende umulige oppgave å forene fløyene i en kirkesammenslutning i strid med seg selv. Og kritikken har vært så massiv at den har utgjort en reell trussel mot lederrollen til erkebiskopen av Canterbury, Rowan Williams posisjon som åndelig leder og «den øverste blant likemenn» i det anglikanske kirkefellesskapet.

Forskyvning. Konfliktene på anglikansk kirkemark gjenspeiler flere tydelige trender i den globale kristenheten:

– Styrkeforholdet i kirkene forskyves mot sør.

– Kristne i det globale sør og øst har generelt en mer tradisjonell tolkning av evangeliet enn kristne i nord og vest.

– Canterbury og England er i realiteten ikke lenger tyngdepunktet i det globale, anglikanske kirkefellesskapet.

Britisk minoritet. For hundre år siden bodde 82 prosent av alle verdens anglikanere i Storbritannia. I dag utgjør britene bare vel 30 prosent av alle anglikanere, og dessuten deltar bare en liten brøkdel av dem i kirkelivet. Det er faktisk nå flere gudstjenestedeltakere i Den katolske kirke i England enn i Church of England.

Church of Englands datterkirker som er spredt rundt i 164 land, hevder i stor grad at det er vestlig liberalisme som er årsak til forfallet og frafallet i England og i Vesten for øvrig.