Kirkestatsråd Rigmor Aasrud avviser kritikken om at Den norske kirke skal ha tatt monopol på sorgarbeidet etter 22. juli. Til Vårt Land sier hun at hun ikke har mottatt noen klager på kirkens rolle.

– Jeg har registrert at det har vært noen presseoppslag om dette, men vi har ikke mottatt noen klager. Tvert imot har vi fått mange gode tilbakemeldinger på kirkens rolle, sier kirkeministeren.

LES OGSÅ: Ut mot «statskirkekristen» NRK-dekning

Bevisst. Aasrud peker på at Den norske kirke har vært veldig bevisst på at de ikke skulle eie denne saken.

– Både på Sundvollen hotell og flere andre steder har det vært ulike tros– og livssynssamfunn til stede sammen med Den norske kirke. Faktum er at veldig mange mennesker har søkt til Oslo domkirke og Den norske kirke. Jeg synes det har vært bra at de har evnet å ta imot mennesker på en god måte og sørget for å gi noe til alle som har kommet.

NETTMØTE: Biskop Helga Haugland Byfuglien svarer på spørsmål knyttet til kirkens rolle etter terrorangrepene.

Ikke kupp. Aasrud påpeker at allerede fra den første samtalen som hun hadde med sentrale ledere i Den norske kirke fredag 22. juli, har de vært opptatt av ikke «å kuppe» en rolle.

– Den norske kirke har inkludert de andre tros– og livssynsorganisasjonene. Det har selvsagt ikke vært mulig for kirken å stenge for den store tilstrømningen som har vært til kirkene. Dette må vi bare ta med oss som en positiv erfaring.

LES OGSÅ: Hareide kraftig ut mot NRK-kritikk

Samlende. Det vil si at du opplever Den norske kirkes rolle som samlende?

– Ja, det synes jeg. Ta for eksempel begravelsen på Nesodden som har vært mye omtalt, der sto flere trossamfunn side om side for å gjennomføre en verdig begravelse. Det viser at man har klart å tilpasse seg på en god måte, svarer statsråd Rigmor Aasrud.