ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE
Søk i Tro24
Annonse

Påsken fra A til Å

Vi lar alfabetet hjelpe oss gjennom sentrale og mindre sentrale sider ved påsken.

ANNONSE
ANNONSE
Cxense Display

A for Agnus dei

Latin for «Guds lam», et av begrepene som blir brukt om Jesus. Uttrykket har røtter i den jødiske påskefeiringen (se Z).

B for Betlehem

Det går en tydelig linje fra juleevangeliet, der det viktigste skjer i Betlehem, til påskebegivenhetene i Jerusalem.

C for cirka

Jesus var cirka 33 år da han døde og sto opp igjen.

D for da Vinci

Leonardo da Vinci (1452-1519) har malt verdens mest kjente bilde av den første nattverden (se K). Motivet er malt direkte på veggen i Santa Maria delle Grazie, som er en kirke og et kloster i Milano i Italia.

E for engel

Da kvinnene kom til graven påskemorgen, steg en engel ned fra himmelen, rullet steinen foran graven til side og fortalte dem at Jesus var stått opp.

F for ferie

Påsken kommer med ekstra «rød-dager» på kalenderen: skjærtorsdag, langfredag og 2. påskedag (mandag).

G for Getsemane

Getsemane er navnet på hagen der Jesus ble pågrepet av romerske soldater (se R).

H for hytta

3 av 10 nordmenn drar på hytta i påsken, ifølge en undersøkelse gjennomført i 2014. 43 prosent oppga at de planla å være hjemme.

I for INRI

«Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum» er latin og betyr «Jesus fra Nasaret, jødenes konge». Dette skrev Pontius Pilatus (se P) på et skilt som han hengte på Jesu kors.

J for Jesus

Påskens kjernebudskap er at Jesus døde på et kors for menneskenes synder og sto opp igjen.

K for kommunion

Kommunion er et annet ord for nattverd, det kristne fellesskapsmåltidet. Nattverden ble etablert (innstiftet) av Jesus skjærtorsdag.

L for langfredag

Dagen Jesus ble korsfestet kalles langfredag.

M for Maria

Jesu mor, Maria, var blant dem som var der da Jesus ble korsfestet. Maria Magdalena fant graven tom (se G) søndag morgen.

N for Nikea

På kirkemøtet i Nikea i 325 ble det bestemt at første påskedag skulle være første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn (se V). Nikea heter i dag Iznik og ligger i Tyrkia.

O for oblat

Det lille, kjeks-aktige brødet som brukes i nattverden, (se K) kalles en oblat.


P for Pilatus

Pontius Pilatus var romernes (se R) representant i Jerusalem. Det var han som til slutt dømte Jesus til døden.

Q for Quo vadis

«Quo vadis?» er en historisk roman utgitt i 1896, av polske Henryk Sienkiewicz. Den handler om apostelen Peter, som til tross for sin menneskelige svakhet ble utpekt av Jesus til en viktig leder i urkirken.

R for Roma

Romerriket er et av historiens mektigste imperier. Mellom 115 og 117 e.Kr. var riket på sitt største. Da kontrollerte romerne hele Middelhavet samt et område som strakte seg fra Irskesjøen til Persiabukta.

S før søndag

Rettssaken mot Jesus ble gjort raskt unna for å få saken avsluttet før sabbaten, jødenes helligdag, som starter fredag ettermiddag og varer til lørdag etter solnedgang. At Jesus sto opp fra de døde på en søndag, er grunnen til at dette er den kristne helligdagen.

T for å toe

Pilatus forsto ikke hva galt Jesus hadde gjort, men ga til slutt etter for presset fra folkemengden. Han vasket da hendene og sa: «Jeg er uskyldig i denne mannens blod. Dette blir deres sak.» Dette er opphavet til begrepet «å toe sine hender» (toe = vaske), som betyr å fraskrive seg ansvar.

U for ultrafiolett

UV-stråling har en rekke skadelige effekter på levende celler, så husk solkrem hvis du skal på fjellet.

V for vårjevndøgn

Første påskedag faller på første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn. Vårjevndøgn inntreffer når natt og dag er like lange, og det skjer når jordens akse står vinkelrett i forhold til sola. Dette skjer 20. eller 21. mars.

W for winner

Påskebudskapet kan oppsummeres med at livet vant over døden.

X for X-kors

Alle apostlene (Jesu tolv nærmeste disipler) bortsett fra én, ble drept for sin tro. Han som het Andreas ble korsfestet på et x-formet kors, som derfor kalles et Andreaskors.

Y for yksi

Yksi betyr én på finsk. Kristendommen er én av tre store religioner som har det til felles at de tilber én gud.

Z for 7

Bokstaven Z sto opprinnelig på sjuende plass i det latinske alfabetet. Sju er et hellig tall i jødedommen, og jødene feirer påske (pesach) til minne om utferden fra Egypt.

Æ for ære

«Deg være ære» er en av de mest kjente påskesalmene. Teksten er skrevet av sveitseren Edmond Louis Budry i 1885 og oversatt til norsk av Arne Fjelberg i 1947.

Ø for øst

Sola står opp i øst. Fra gammelt av sies det at påskemorgensola danser av glede over Jesu oppstandelse.

Å for åker

Da Judas hadde tatt livet sitt, kjøpte overprestene en åker for de 30 sølvpengene han hadde fått for å forråde Jesus. Åkeren ble brukt som gravplass for fremmede.

Kilder: SSB, Store Norske Leksikon, bibel.no, Wikipedia, Newswire

ANNONSE
ANNONSE

A for Agnus dei

Latin for «Guds lam», et av begrepene som blir brukt om Jesus. Uttrykket har røtter i den jødiske påskefeiringen (se Z).

B for Betlehem

Det går en tydelig linje fra juleevangeliet, der det viktigste skjer i Betlehem, til påskebegivenhetene i Jerusalem.

C for cirka

Jesus var cirka 33 år da han døde og sto opp igjen.

D for da Vinci

Leonardo da Vinci (1452-1519) har malt verdens mest kjente bilde av den første nattverden (se K). Motivet er malt direkte på veggen i Santa Maria delle Grazie, som er en kirke og et kloster i Milano i Italia.

E for engel

Da kvinnene kom til graven påskemorgen, steg en engel ned fra himmelen, rullet steinen foran graven til side og fortalte dem at Jesus var stått opp.

F for ferie

Påsken kommer med ekstra «rød-dager» på kalenderen: skjærtorsdag, langfredag og 2. påskedag (mandag).

G for Getsemane

Getsemane er navnet på hagen der Jesus ble pågrepet av romerske soldater (se R).

H for hytta

3 av 10 nordmenn drar på hytta i påsken, ifølge en undersøkelse gjennomført i 2014. 43 prosent oppga at de planla å være hjemme.

I for INRI

«Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum» er latin og betyr «Jesus fra Nasaret, jødenes konge». Dette skrev Pontius Pilatus (se P) på et skilt som han hengte på Jesu kors.

J for Jesus

Påskens kjernebudskap er at Jesus døde på et kors for menneskenes synder og sto opp igjen.

K for kommunion

Kommunion er et annet ord for nattverd, det kristne fellesskapsmåltidet. Nattverden ble etablert (innstiftet) av Jesus skjærtorsdag.

L for langfredag

Dagen Jesus ble korsfestet kalles langfredag.

M for Maria

Jesu mor, Maria, var blant dem som var der da Jesus ble korsfestet. Maria Magdalena fant graven tom (se G) søndag morgen.

N for Nikea

På kirkemøtet i Nikea i 325 ble det bestemt at første påskedag skulle være første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn (se V). Nikea heter i dag Iznik og ligger i Tyrkia.

O for oblat

Det lille, kjeks-aktige brødet som brukes i nattverden, (se K) kalles en oblat.


P for Pilatus

Pontius Pilatus var romernes (se R) representant i Jerusalem. Det var han som til slutt dømte Jesus til døden.

Q for Quo vadis

«Quo vadis?» er en historisk roman utgitt i 1896, av polske Henryk Sienkiewicz. Den handler om apostelen Peter, som til tross for sin menneskelige svakhet ble utpekt av Jesus til en viktig leder i urkirken.

R for Roma

Romerriket er et av historiens mektigste imperier. Mellom 115 og 117 e.Kr. var riket på sitt største. Da kontrollerte romerne hele Middelhavet samt et område som strakte seg fra Irskesjøen til Persiabukta.

S før søndag

Rettssaken mot Jesus ble gjort raskt unna for å få saken avsluttet før sabbaten, jødenes helligdag, som starter fredag ettermiddag og varer til lørdag etter solnedgang. At Jesus sto opp fra de døde på en søndag, er grunnen til at dette er den kristne helligdagen.

T for å toe

Pilatus forsto ikke hva galt Jesus hadde gjort, men ga til slutt etter for presset fra folkemengden. Han vasket da hendene og sa: «Jeg er uskyldig i denne mannens blod. Dette blir deres sak.» Dette er opphavet til begrepet «å toe sine hender» (toe = vaske), som betyr å fraskrive seg ansvar.

U for ultrafiolett

UV-stråling har en rekke skadelige effekter på levende celler, så husk solkrem hvis du skal på fjellet.

V for vårjevndøgn

Første påskedag faller på første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn. Vårjevndøgn inntreffer når natt og dag er like lange, og det skjer når jordens akse står vinkelrett i forhold til sola. Dette skjer 20. eller 21. mars.

W for winner

Påskebudskapet kan oppsummeres med at livet vant over døden.

X for X-kors

Alle apostlene (Jesu tolv nærmeste disipler) bortsett fra én, ble drept for sin tro. Han som het Andreas ble korsfestet på et x-formet kors, som derfor kalles et Andreaskors.

Y for yksi

Yksi betyr én på finsk. Kristendommen er én av tre store religioner som har det til felles at de tilber én gud.

Z for 7

Bokstaven Z sto opprinnelig på sjuende plass i det latinske alfabetet. Sju er et hellig tall i jødedommen, og jødene feirer påske (pesach) til minne om utferden fra Egypt.

Æ for ære

«Deg være ære» er en av de mest kjente påskesalmene. Teksten er skrevet av sveitseren Edmond Louis Budry i 1885 og oversatt til norsk av Arne Fjelberg i 1947.

Ø for øst

Sola står opp i øst. Fra gammelt av sies det at påskemorgensola danser av glede over Jesu oppstandelse.

Å for åker

Da Judas hadde tatt livet sitt, kjøpte overprestene en åker for de 30 sølvpengene han hadde fått for å forråde Jesus. Åkeren ble brukt som gravplass for fremmede.

Kilder: SSB, Store Norske Leksikon, bibel.no, Wikipedia, Newswire

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE
Cxense Display
alternative_text

Gisseltakers kjaeraste etterlyst - öker beredskapen i Paris

KOMMENTARER

ANBEFALT

ANNONSE
ANNONSE
;