ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE
Søk i Tro24
Annonse

En kjettersk tanke?

Tenk om fotvask hadde blitt et sakrament i stedet for nattverd.

ANNONSE
ANNONSE
Cxense Display

BILDER

Søndagsskolen: 
Typisk Johannes

  • Flere av kjennetegnene som er typisk for evangelisten Johannes vises i denne teksten.
  • Begrepet min time går igjen i skriftet. Før den siste reisen til Jerusalem sies det at hans time ikke var kommet. Nå har det snudd. Jesus vet at hans time er kommet.
  • Jesus er svært selvbevisst og gir klart uttrykk for sin identitet hos Johannes. Et kjennetegn er «jeg er»-utsagnene. I denne teksten finner vi selvbevisstheten i forholdet til Far og sin rolle som «Herre og mester».
  • Ofte gjør Jesus et tegn og deretter følger en tale og samtale knyttet til tegnet. Etter denne hendelsen følger Jesu avskjedstale ved bordet til kapittel 17.

Vi snakker om skjærtorsdag. I den natt da han ble forrådt. Private måltider er ikke normen i evangeliene. Ofte var de gjester hos andre. Nå er disiplene alene med Ham, de som skal overta det store oppdraget. Og før han sier noe som helst, reiser han seg og gjør noe underfullt. Han bøyer seg og vasker deres skitne og slitne føtter.

Johannes har en litt annen versjon av det siste måltidet. De andre evangelistene og Paulus skriver om brødet som brytes og begeret som deles. Innstiftelsen av nattverden er blitt nerven i denne torsdagen. Men Johannes forteller ikke om brødsbrytelsen. Han forteller om fotvask. De andres versjon var nok kjent for ham. «Jeg er livets brød» hører vi Jesus si tidligere i evangeliet.

LES MER: Brødkonge i fastetid

Underlig

Men hvorfor denne fot–fascinasjonen? Hva vil han formidle? Jeg ser spesielt et aspekt vi bør se på, og grunne på. For det er mer enn underlig, et underverk, at sjefen går på kne og gjør en slaves jobb.

Jesus visste at all makt var gitt i hans hånd - at han er Gud selv. Og han befaler ingen ned på kne, men viser en omvendt type lederskap, en ny form for autoritet. De som er samlet er ikke tilfeldige menn fra gata. De skal bli kirkens første ledere, prester og biskoper.

I disse dager rulles det opp problematiske sider ved autoritet og makt i det karismatiske og frikirkelige feltet. Det er initiert av VGTVs serie Frelst. Kanskje vil vi flere ganger oppdage hvordan usunn autoritetsbruk angår oss og hele kirken. Utfordringen fra Johannes er klar: Jesus har gitt oss et forbilde. Han lurer på om de forstår det. Nå vet dere hvert fall om det, sier han.

LES MER: Østenfor ord og vestenfor fornuft

Hvorfor blir ord om tjenende lederskap så lett tomme? Vi mangler den konkrete praksisen som skal forme oss. Nattverden, på den andre side, er mer universell. Vi veves sammen med Jesus i det jevnlige måltidet. Folk flest kan forholde seg til brød og litt vin, kropp og blod, men behovet for å vaske skitne føtter varierer. Noen ganger og noen steder er det helt upassende.

Fotvask for alle

Men vi kan ikke gi opp. Anliggende er ikke bare Johannes sitt, det er Jesus sitt: «Lederen skal være som en tjener», sier Jesus i det samme måltidet, ifølge Lukas. Kirken må lete etter svar på et vanskelig spørsmål: Hvordan tjener vi slik at det er til minne om Jesus? Vi skal ikke la oss utslette eller korsfeste. Det gjør han som er verdens frelser. Men fotvasken den er for alle.

LES MER: Sauer i ulvenes rike

Hvordan ville det gå om vi begynte med fotvask? Protestene ville vel komme. Peter og de fleste av oss motsetter oss Guds godhet og omsorg. «Skal du vaske meg?» Og Jesus svarer sindig og radikalt: «Hvis jeg ikke vasker deg, har du ingen del i meg.» Kjettersk eller ikke, så bør denne tanken utfordre både vårt liv med Gud og med kirkas ledelse. Og salige er vi så sant vi også gjør det.

ANNONSE
ANNONSE

BILDER

Vi snakker om skjærtorsdag. I den natt da han ble forrådt. Private måltider er ikke normen i evangeliene. Ofte var de gjester hos andre. Nå er disiplene alene med Ham, de som skal overta det store oppdraget. Og før han sier noe som helst, reiser han seg og gjør noe underfullt. Han bøyer seg og vasker deres skitne og slitne føtter.

Johannes har en litt annen versjon av det siste måltidet. De andre evangelistene og Paulus skriver om brødet som brytes og begeret som deles. Innstiftelsen av nattverden er blitt nerven i denne torsdagen. Men Johannes forteller ikke om brødsbrytelsen. Han forteller om fotvask. De andres versjon var nok kjent for ham. «Jeg er livets brød» hører vi Jesus si tidligere i evangeliet.

LES MER: Brødkonge i fastetid

Underlig

Men hvorfor denne fot–fascinasjonen? Hva vil han formidle? Jeg ser spesielt et aspekt vi bør se på, og grunne på. For det er mer enn underlig, et underverk, at sjefen går på kne og gjør en slaves jobb.

Jesus visste at all makt var gitt i hans hånd - at han er Gud selv. Og han befaler ingen ned på kne, men viser en omvendt type lederskap, en ny form for autoritet. De som er samlet er ikke tilfeldige menn fra gata. De skal bli kirkens første ledere, prester og biskoper.

I disse dager rulles det opp problematiske sider ved autoritet og makt i det karismatiske og frikirkelige feltet. Det er initiert av VGTVs serie Frelst. Kanskje vil vi flere ganger oppdage hvordan usunn autoritetsbruk angår oss og hele kirken. Utfordringen fra Johannes er klar: Jesus har gitt oss et forbilde. Han lurer på om de forstår det. Nå vet dere hvert fall om det, sier han.

LES MER: Østenfor ord og vestenfor fornuft

Hvorfor blir ord om tjenende lederskap så lett tomme? Vi mangler den konkrete praksisen som skal forme oss. Nattverden, på den andre side, er mer universell. Vi veves sammen med Jesus i det jevnlige måltidet. Folk flest kan forholde seg til brød og litt vin, kropp og blod, men behovet for å vaske skitne føtter varierer. Noen ganger og noen steder er det helt upassende.

Fotvask for alle

Men vi kan ikke gi opp. Anliggende er ikke bare Johannes sitt, det er Jesus sitt: «Lederen skal være som en tjener», sier Jesus i det samme måltidet, ifølge Lukas. Kirken må lete etter svar på et vanskelig spørsmål: Hvordan tjener vi slik at det er til minne om Jesus? Vi skal ikke la oss utslette eller korsfeste. Det gjør han som er verdens frelser. Men fotvasken den er for alle.

LES MER: Sauer i ulvenes rike

Hvordan ville det gå om vi begynte med fotvask? Protestene ville vel komme. Peter og de fleste av oss motsetter oss Guds godhet og omsorg. «Skal du vaske meg?» Og Jesus svarer sindig og radikalt: «Hvis jeg ikke vasker deg, har du ingen del i meg.» Kjettersk eller ikke, så bør denne tanken utfordre både vårt liv med Gud og med kirkas ledelse. Og salige er vi så sant vi også gjør det.

Søndagsskolen: 
Typisk Johannes

  • Flere av kjennetegnene som er typisk for evangelisten Johannes vises i denne teksten.
  • Begrepet min time går igjen i skriftet. Før den siste reisen til Jerusalem sies det at hans time ikke var kommet. Nå har det snudd. Jesus vet at hans time er kommet.
  • Jesus er svært selvbevisst og gir klart uttrykk for sin identitet hos Johannes. Et kjennetegn er «jeg er»-utsagnene. I denne teksten finner vi selvbevisstheten i forholdet til Far og sin rolle som «Herre og mester».
  • Ofte gjør Jesus et tegn og deretter følger en tale og samtale knyttet til tegnet. Etter denne hendelsen følger Jesu avskjedstale ved bordet til kapittel 17.
ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE
Cxense Display
alternative_text

Gisseltakers kjaeraste etterlyst - öker beredskapen i Paris

KOMMENTARER

ANBEFALT

ANNONSE
ANNONSE
;