ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

Som abonnent på Vårt Land får du:

Läs mer

Satsar meir på Apple enn Afrika

Norske selskap hentar store utbytte i Afrika, men Oljefondet er forsiktige. Aksjeposten i Apple er meir verdt enn heile Afrika-investeringa.

ANNONSE
ANNONSE

Afrikanske aksjar

 • Oljefondet eig aksjepostar i 169 selskap i Afrika, samla verdi er 28,6 milliardar kroner:
 • Sør-Afrika, 104 selskap, verdt 22,7 milliardar.
 • Egypt, 32 selskap, verdt 4,1 milliardar.
 • Kenya, 11 selskap, verdt 629 millionar.
 • Marokko, 7 selskap, verdt 525 millionar.
 • Nigeria, 10 selskap, verdt 496 millionar.
 • Mauritius, 2 selskap, verdt 82 millionar.
 • Tunisia, 2 selskap, verdt 77 millionar.
 • Ghana, 1 selskap, verdt 15 millionar.
 • Zambia, 1 selskap, verdt 7 millionar.
Verden

Afrika er eit kontinent prega av sterk økonomisk vekst. Sjølv om det er store variasjonar mellom dei 54 landa, er sju av dei ti landa i verda som opplever raskast vekst, afrikanske.

Men norske aktørar ser ulikt på Afrika:

• Fleire norske selskap har store, verdifulle investeringar i afrikanske land.

• Oljefondet, verdas største offentlege fond, er forsiktige nå dei vurderer aksjepostar i afrikanske selskap.

Apple versus Afrika

Fredag la Oljefondet fram årsrapporten for 2014. Ved årsskiftet hadde fondet eigarpostar i afrikanske selskap som var verdt 28,6 milliardar kroner – i 2013 var summen 21,3 milliardar.

Til samanlikning eig Oljefondet aksjar i Apple for 35,5 milliardar kroner. Dette teknologiselskapet produserer svært etterspurde mobiltelefonar, lesebrett og datamaskiner. Fondets største aksjepost, er matvaregiganten Nestlé, nesten 48 milliardar kroner.

Etterlyser dragkraft

I 2013 rapporterte norske bedrifter som driv business i Afrika om eit samla utbytte på 25,2 milliardar kroner fortel tal Bistandsaktuelt har henta inn frå Statistisk sentralbyrå (SSB). Tala gjeld direkteinvesteringar; der norske selskap eig 20 prosent eller meir. Angola, Nigeria, Algerie er viktige land. Her har Statoil investert stort i utvinning av olje og gass.

I Norwegian-African Business Association (NABA), ein organisasjon som pressar på for å auke handelen mellom Norge og afrikanske land, er meldinga klar:

– Det store norske lokomotivet, Oljefondet, burde ha investert meir i afrikanske land, seier dagleg leiar Eyvind Fjeldstad til Vårt Land om summen på vel 28 milliardar kroner.

LES MER: Oljefondet taper mest på olje

Større middelklasse

Han meiner fondet er for forsiktige når dei ikkje har funne fleire afrikanske selskap interessante.

– Kvifor skal ein investere i afrikanske land no?

– Middelklassen er i rask vekst. Etterspurnaden etter konsumvarer er sterk, blant anna, forklarar Fjeldstad.

I Afrika er Oljefondet særleg inne i næringar som telekom, bryggeri, byggjevarer og bank.

I 2013 sa Oljefondet at dei ville auke investeringane i Afrika. Då ut utgjorde dei afrikanske aksjepostane 0,6 prosent av porteføljen til fondet.

Ved årsskiftet passerte Oljefondet 6.000 milliardar. No utgjer dei afrikanske aksjane 0,7 prosent av fondet.

LES MER: – Finansbyråkratene henger 10-15 år etter

Tre hinder

Oljefondsjef Yngve Slyngstad har sagt til Vårt Land at det er tre hovudhinder for fondet i Afrika:

Pengar kan forsvinne i sjølve handelstransaksjonen, det manglar godt juridisk vern av midlar og det manglar velfungerande finanstilsyn som kan gripe fatt i unotar.

I årsrapporten for 2014 skriv Slyngstad og hovudstyreleiar Øystein Olsen dette om investeringar i såkalla framveksande marknadar:

«Vi vil fortsette å legge til flere markeder i porteføljen så snart de tilfredsstiller våre krav til markedsstandarder. Vi erkjenner at investeringer i nye fremvoksende markeder innebærer en høyere risiko for fondet og legger derfor stor vekt på å ha på plass gode systemer for risikohåndtering.»

Følg oss på Facebook og Twitter!

Samling i Oslo

Neste veke arrangerer NABA ein handelskonferanse der overskrifta er Afrika - det stigande kontinentet. Medarrangørar er Utanriksdepartementet, Innovasjon Norge og Den afrikanske utviklingsbanken.

– Kva land vil du på konferansen trekkje fram som naturlege land å investere meir i, Fjeldstad?

– Det blir Kenya, Nigeria, Angola, Rwanda, Tanzania, Ghana og Etiopia.

ANNONSE
Verden

Afrika er eit kontinent prega av sterk økonomisk vekst. Sjølv om det er store variasjonar mellom dei 54 landa, er sju av dei ti landa i verda som opplever raskast vekst, afrikanske.

Men norske aktørar ser ulikt på Afrika:

• Fleire norske selskap har store, verdifulle investeringar i afrikanske land.

• Oljefondet, verdas største offentlege fond, er forsiktige nå dei vurderer aksjepostar i afrikanske selskap.

Apple versus Afrika

Fredag la Oljefondet fram årsrapporten for 2014. Ved årsskiftet hadde fondet eigarpostar i afrikanske selskap som var verdt 28,6 milliardar kroner – i 2013 var summen 21,3 milliardar.

Til samanlikning eig Oljefondet aksjar i Apple for 35,5 milliardar kroner. Dette teknologiselskapet produserer svært etterspurde mobiltelefonar, lesebrett og datamaskiner. Fondets største aksjepost, er matvaregiganten Nestlé, nesten 48 milliardar kroner.

Etterlyser dragkraft

I 2013 rapporterte norske bedrifter som driv business i Afrika om eit samla utbytte på 25,2 milliardar kroner fortel tal Bistandsaktuelt har henta inn frå Statistisk sentralbyrå (SSB). Tala gjeld direkteinvesteringar; der norske selskap eig 20 prosent eller meir. Angola, Nigeria, Algerie er viktige land. Her har Statoil investert stort i utvinning av olje og gass.

I Norwegian-African Business Association (NABA), ein organisasjon som pressar på for å auke handelen mellom Norge og afrikanske land, er meldinga klar:

– Det store norske lokomotivet, Oljefondet, burde ha investert meir i afrikanske land, seier dagleg leiar Eyvind Fjeldstad til Vårt Land om summen på vel 28 milliardar kroner.

LES MER: Oljefondet taper mest på olje

Større middelklasse

Han meiner fondet er for forsiktige når dei ikkje har funne fleire afrikanske selskap interessante.

– Kvifor skal ein investere i afrikanske land no?

– Middelklassen er i rask vekst. Etterspurnaden etter konsumvarer er sterk, blant anna, forklarar Fjeldstad.

I Afrika er Oljefondet særleg inne i næringar som telekom, bryggeri, byggjevarer og bank.

I 2013 sa Oljefondet at dei ville auke investeringane i Afrika. Då ut utgjorde dei afrikanske aksjepostane 0,6 prosent av porteføljen til fondet.

Ved årsskiftet passerte Oljefondet 6.000 milliardar. No utgjer dei afrikanske aksjane 0,7 prosent av fondet.

LES MER: – Finansbyråkratene henger 10-15 år etter

Tre hinder

Oljefondsjef Yngve Slyngstad har sagt til Vårt Land at det er tre hovudhinder for fondet i Afrika:

Pengar kan forsvinne i sjølve handelstransaksjonen, det manglar godt juridisk vern av midlar og det manglar velfungerande finanstilsyn som kan gripe fatt i unotar.

I årsrapporten for 2014 skriv Slyngstad og hovudstyreleiar Øystein Olsen dette om investeringar i såkalla framveksande marknadar:

«Vi vil fortsette å legge til flere markeder i porteføljen så snart de tilfredsstiller våre krav til markedsstandarder. Vi erkjenner at investeringer i nye fremvoksende markeder innebærer en høyere risiko for fondet og legger derfor stor vekt på å ha på plass gode systemer for risikohåndtering.»

Følg oss på Facebook og Twitter!

Samling i Oslo

Neste veke arrangerer NABA ein handelskonferanse der overskrifta er Afrika - det stigande kontinentet. Medarrangørar er Utanriksdepartementet, Innovasjon Norge og Den afrikanske utviklingsbanken.

– Kva land vil du på konferansen trekkje fram som naturlege land å investere meir i, Fjeldstad?

– Det blir Kenya, Nigeria, Angola, Rwanda, Tanzania, Ghana og Etiopia.

ANNONSE

Afrikanske aksjar

 • Oljefondet eig aksjepostar i 169 selskap i Afrika, samla verdi er 28,6 milliardar kroner:
 • Sør-Afrika, 104 selskap, verdt 22,7 milliardar.
 • Egypt, 32 selskap, verdt 4,1 milliardar.
 • Kenya, 11 selskap, verdt 629 millionar.
 • Marokko, 7 selskap, verdt 525 millionar.
 • Nigeria, 10 selskap, verdt 496 millionar.
 • Mauritius, 2 selskap, verdt 82 millionar.
 • Tunisia, 2 selskap, verdt 77 millionar.
 • Ghana, 1 selskap, verdt 15 millionar.
 • Zambia, 1 selskap, verdt 7 millionar.