Vil la gutter bestemme omskjæring selv - Vårt Land
annonse
annonse
Annonse
annonse
annonse
annonse
annonse
287049_np_1.jpg

Mandag kom alle barneombudene i Norden og flere barnemedisinske eksperter med en felles uttalelse om omskjæring av gutter. Gutter må selv avgjøre dette, mener de. Foto: Lise Marit Kalstad

Samfunn

Vil la gutter bestemme omskjæring selv

Barneombudet oppfordrer religiøse miljøer til å finne andre ritual som kan erstatte omskjæring av gutter.

I går kom alle barneombudene i Norden med en felles uttalelse om rituell omskjæring av gutter. Barneombudene mener gutter selv skal få bestemme om de skal omskjæres. Det blir lagt vekt på at omskjæring av spedbarn i Norden ikke vil ha noen helsemessige fordeler. Omskjæring uten barnets samtykke vil være i strid med barnekonvensjonens artikkel 12 om barns rett til å si sin mening om forhold som vedrører dem, og artikkel 24, punkt 3, som sier at barn skal beskyttes mot tradisjonsbundne ritualer som kan være skadelige for deres helse.

LES OGSÅ: Splid om omskjæring

Barns beste. Barneombud i Norge, Anne Lindboe, sier til Vårt Land at uttalelsen bygger på grunnprinsippet om at barns beste kommer først.

– Voksne mennesker har rett til å utøve sin religion, men vi mener barnets beste kommer foran denne retten. Vi respekterer at omskjæring er et viktig ritual for mange, og vil oppfordre de religiøse miljøene til å finne andre ritual som er mindre helseskadelig for barn enn omskjæring, sier barneombudet.

Lindboe viser til en undersøkelse fra 2013 som er gjort ved Rikshospitalet i København. Der kom det fram at 5,1 prosent av alle gutter som blir omskjært opplever betydelige komplikasjoner. Overfører vi disse tallene til Norge, er det snakk om at 100 barn hvert år opplever betydelige komplikasjoner knyttet til omskjæring.

Lovregulering. Helsedepartementet jobber med å lovregulere praksisen knyttet til omskjæring av gutter i Norge. Lindboe håper departementet vil ta med seg uttalelsen i det videre arbeidet. Uttalelsen er undertegnet av alle barneombudene i Norden og flere barnemedisinske eksperter.

Mer å lese
annonse
Kjøp enkeltutgaver
Kjøp dagens avis Mange av Vårt Lands artikler finnes kun i papirutgaven.

Velgerne står ved Hareides side

Men det er Høyre som er vinneren på den ferske partimålingen.

– Religion er et ikke-tema på mange sykehjem

– Lovende, men mangler kvinner

«Sterkere», «samlende» og «synlig» er ord som brukes om det nye styret i Islamsk Råd. Men kvinnene savnes.

Villig til å miste spillejobber for abortsaken

Artisten Kjell Elvis er med når Partiet De Kristne tar steget mot rikspolitikken.

Hver gang du tenker: «Jeg har ikke tid», prøv dette

«Anundsen har brutt avtalen med Venstre og KrF»

Venstre-landsmøtet etter påske kan forsterke asylkrisen.

Nordmenn flest tror ikke på Gud lenger

For første gang er andelen som «ikke tror» på Gud like stor som de som «tror».

Nytt styre i islamsk råd

Stortinget vil ikke innføre donorregister

– Vi ønsker ikke at organer i praksis skal bli sett på som statens eiendom.

VÅRT LAND - EN BRO MELLOM MENNESKER, TRO OG TANKE