Samfunn

– Det er nok en del muslimer som begynner drikke for å tilpasse seg det norske samfunnet, men de drikker mindre enn annen ungdom, sier Houda Zammali.

Hun jobber i avholdsorganisasjonen IOGT sammen med sin muslimske kollega Mirjeta Emini.

Zammali mener forbruket til den enkelte ofte er avhengig av sammensetningen i vennegjengen.

– Hvis det er en gruppe med mange muslimske ungdom og bare noen få med etnisk norsk bakgrunn, vil ikke alkohol være noe man samles rundt for å ha det gøy.