Samlet ja til omskjæringslov - Vårt Land
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
312600_NP-1.jpg

Helseminister Bent Høie (H) får full støtte i Stortinget til sitt forslag om at rituell omskjæring blir en del av offentlig helsevesen. Foto: Erlend Berge

Samfunn

Samlet ja til omskjæringslov

Hele Stortinget ønsker lov om rituell omskjæring av gutter.

Etter flere år på høring og dragkamper i flere partier, får Norge nå en lov om rituell omskjæring av gutter.

I går ble det kjent at hele helsekomiteen på Stortinget støtter regjeringens forslag til ny lov.

LES OGSÅ: Stortinget skal vurdere egenbetaling for omskjæring

– Gledelig. Årlig omskjæres omlag 2.000 guttebarn i Norge – de aller fleste av disse er muslimer. Inngrepene har i stor grad vært utført privat, men nå sikrer Storting at omskjæring blir en del av spesialisthelsetjenesten. Inngrepet kan dermed utføres på offentlig sykehus eller på private klinikker etter avtale med det offentlig.

– Dette er meget gledelig, sier forstander i Det Mosaiske Trossamfund, Ervin Kohn og legger til:

– Denne loven vil gjøre at Norge står frem som et lys blant nasjonene. Det har nærmest vært en kampanje mot omskjæring i Skandinavia, ledet an av Norge. Men det som nå skjer er at omskjæring blir regulert på en god måte.

Negativ høring. Da saken var oppe til høring i stortingskomiteen var det kun organisasjoner som er negative til omskjæring som møtte. En av dem var Barneombudet.

– Dersom vi hadde begynt med denne praksisen i dag, hadde vi da ment det var akseptabelt å skjære i friske guttebarns kjønnsorganer på et offentlig sykehus, spurte fagsjef hos Barneombudet, Camilla Kayed, den gang.

Religiøs identitet. Stortinget har også vurdert på de etiske aspektene ved ritualet, men konkluderer med at omskjæring av guttebarn er «tett sammenvevd med majoriteten av jøders og muslimers religiøse identitet».

De påpeker at rituell omskjæring er et vanlig inngrep i store deler av verden. Verdens helseorganisasjon anslår at rundt 30 prosent av alle menn på verdensbasis, i alderen 15 år og eldre, er omskåret.

Egenbetaling. Helsekomiteen understreker at rituell omskjæring ikke kan defineres som nødvendig helsehjelp. Det skal derfor ikke fortrenge annen behandling i spesialisthelsetjenesten. I innstillingen er komiteen delt når det kommer til egenbetaling.

Alle ønsker egenbetaling, men flertallet understreker at denne ikke må være så høy at intensjonen i forslaget svekkes – nemlig å hindre uforsvarlig utførelse av rituell omskjæring.

Frp på sin side mener at siden omskjæring ikke er at medisinsk nødvendig inngrep, bør hver enkelt fullfinansiere inngrepet.

– Stolt. – Hva betyr det for dere at alle partiene i komiteen støtter loven?

– Det betyr at vi kan være stolte av landet vårt, sier Kohn.

Mer å lese
annonse
Kjøp enkeltutgaver
Kjøp dagens avis Mange av Vårt Lands artikler finnes kun i papirutgaven.

«Utenforskap er den store skrekken for KrF»

Les Per Anders Hoels analyse.

– Eg har vurdert å trekke meg

Dagleg leiar er tiltalt for grovt underslag og revisor har fått sparken. Betanien-kapteinen er i hardt vær.

Stortinget krever giftfri hverdag

Men åpner samtidig opp for giftig blyhagl.

«Nå må vi alle være tidsvitner»

– Fascisme og andre autoritære ideologier er i klar vekst, skriver Fritt Ord-leder Knut Olav Åmås.

– Det er mye kristne mener det er galt å si...

...men som det likevel bør være lovlig å si, skriver Espen Ottosen.

Også UDI advarte mot retur av afghanske barn

Justisministeren fikk advarsler både fra Utlendingsdirektoratet og Afghanistan: Det er utrygt å returnere barnefamilier til landet.

Slutt for svensk KrF-topp

Göran Hägglund kan bli erstattet av kvinne.

Leverte tilbake Kongens fortjenstmedalje

Den tidligere presten har innrømmet millionunderslag.

«Jødene ble avhumanisert»

Derfor kunne Holocaust skje. Den kunnskapen må vi ikke glemme, skriver Berit Aalborg. Les kommentaren

VÅRT LAND - EN BRO MELLOM MENNESKER, TRO OG TANKE