Samfunn

– Talet er 198, seier han stolt.

Alle besøka er omtala i den ferske reiseboka med same namn, 198. Talet får du om tek medlemslanda i FN, 193, legg til dei to som har observatørstatus, Vatikanstaten og Palestina, og legg til dei tre som er anerkjende av ei rekkje av FNs medlemsland, Kosovo, Taiwan og Vest-Sahara. Siste land på den lange reiseruta var den afrikanske øystaten Kapp Verde.

– Eg har brukt all fritid og alt eg har tent i fleire år, men det var verdt det, seier den reisande.

– Har du slutta å reise?