På få år er pasientantallet tredoblet, skriver Bergens Tidende. I 2001 fikk 206 behandling for mulig kronisk utmattelsessyndrom (ME) som fikk poliklinisk behandling ved klinikken, mens tallet økte til hele 736 i fjor.

Faglig uenighet. Helsetilsynet har nå bedt Helse Bergen gjøre rede for hvilket tilbud disse pasientene får.

– Vi kjenner til at det har vært problematisk for pasienter å komme til utredning for ME-problematikk ved Haukeland universitetssjukehus, sier rådgiver Nina Næsheim hos Pasient– og brukerombudet i Hordaland.

I tillegg til kapasitetsproblemene ved Haukeland er det på landsbasis faglig uenighet om hvem som skal diagnostisere og behandle ME-pasienter.

Tilhørelse ikke avklart. Torhild Vedeler ved Nevroklinikken ved Haukeland opplyser at helseforetaket i vår satte ned en arbeidsgruppe for å definere hvor gruppen hører til.

– Det har vært uklart hvor pasientgruppen hører hjemme, og det må vi gjennomgå, sier Vedeler.

Det antas at mellom 9.000 og 18.000 mennesker i Norge lider av kronisk utmattelsessyndrom. Cirka 460 av disse skal være alvorlig syke og sengeliggende.