Samfunn

På Fremskrittspartiets nettsted skjerpes ordbruken. Under tittelen «Lut lei muslimske særkrav» skriver nettstedet: «Islamistiske gruppers iver etter å forme Norge i sitt eget bilde, er grenseløs.»

Det var i sommer at Islamsk Råd oppfordret muslimer til å boikotte norsk kylling fordi den mener kyllingen ikke blir slaktet på halal-vis.

Partiets integreringspolitiske talsmann Per-Willy Amundsen viser til denne oppfordringen om boikott.

– Jeg er luta lei alle muslimske særkrav, sier Amundsen.