Samfunn

Vårt Land har gjennom Adam-saken rettet søkelyset på hvilke rettigheter barn uten oppholdstillatelse har til helsehjelp mens de er i Norge. Russiske Adam Dzortov (9) får nå helsehjelp, men legene er fortsatt bekymret for at han skal sendes ut av landet. De mener deres medisinske ekspertise har blitt overkjørt i behandlingen av asylsøknaden.

LES OGSÅ: – Adam (9) dør om han må ut av Norge

Det er Utlendingsnemnda (UNE) som tar endelige avgjørelser om opphold i asylsøker-saker. Nemnda har ikke ­egne medisinske rådgivere, men henter inn helseerklæringer fra medisinske sakkyndige i saker der det er aktuelt. I Dzortovs sak er UNEs vedtak blant annet basert på legeerklæringer fra niåringens behandlende lege, Cathrine Monrad Hagen. De medisinsk sakkyndige vitnet da UNEs vedtak ble behandlet i Oslo tingrett.

LES OGSÅ: Sykehuset snur – Adam får operasjon