Krev at kriminelt jødehat vert registrert - Vårt Land
annonse
annonse
Annonse
annonse
annonse
173332_.jpg

Synagoga i Oslo vert ofte utsett for hærverk. Leiar for Det mosaiske trossamfund, Ervin Kohn, er fortvila over at Noreg ikkje fører statistikk over antisemittisk kriminalitet. Foto: Erlend Berge

Samfunn

Krev at kriminelt jødehat vert registrert

På éin månad opplevde Det mosaiske trossamfund elleve tilfelle av sjikane, hærverk og trugslar. Likevel meiner politiet tala er for små til å føre statistikk.

I 2010 hadde Sverige 161 registrerte tilfelle av antisemittisk hatkriminalitet. Tyskland hadde 1.268 tilfelle. Og Noreg? Det er det ingen som veit. Norske styresmakter fører nemleg ikkje statistikk over antisemittisk hatkriminalitet.

Dette provoserer Ervin Kohn, leiar for Det mosaiske trossamfund (DMT).

– Når ein ikkje har oversikt over desse hendingane, er ein i dårleg stand til å kjempe mot det viruset som antisemittisme representerer i eit samfunn, seier han.

VÅRT LAND MENER: Politiets ufølsomhet overfor jødene

Fire trusselbrev. Ifølgje Kohn vart DMT utsett for elleve antisemittiske handlingar den siste månaden:

• Fire trusselbrev, nokre av dei drapstrugslar.

• Ein jødisk drosjesjåfør vart sjikanert og drapstruga på Gardermoen.

• Under ei jødisk gravferd stogga ein forbipasserande mann og ropte «Fuck the jews!», medan han gjorde nazihelsing.

• Nokre menn i bil trakasserte DMT-medlemmer, og viste nazihelsing.

• To tilfelle av steinkasting på synagoga i Oslo, kor gjerningspersonane prøvde å knuse vindauget med davidsstjerne.

• Nokon kasta flasker mot synagoga.

• Teikningar av hakekross og davidsstjerne i snøen på parkerte bilar i nærleiken av synagoga.

LES OGSÅ: Jødisk leder: ‘Islamsk Råd tar ikke jødehat på alvor’

Tre kategoriar. Slik det er no, deler norsk politi inn i tre ulike motivkategoriar for hatkriminalitet: Etnisitet, seksuell legning og religion. Det finst ingen oversikt over omfanget av jødehat i Noreg, men ei undersøking i Oslo-skulane i fjor viser at eitt av tre jødiske born har opplevd rasisme. DMT registrerer ikkje systematisk kor mykje trakassering og kor mange trugslar deira medlemmer vert utsett for, og Kohn vegrar seg difor for å kome med konkrete tal.

Tal frå Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa (OSSE) viser at minst 16 europeiske land registrerer antisemittisk kriminalitet. Kohn meiner jødehat er ein eigen sjanger innanfor rasisme, og han er forarga over at Noreg puttar hatkriminalitet inn i tre sekkepostar.

– Det handlar om å erkjenne kor skummelt dette viruset er. Viljen mot å registrere antisemittisme er for meg eit teikn på at politiet ikkje bryr seg, seier Kohn.

LES OGSÅ: Regjeringen gir lærere kurs mot jødehat

– For små tal. I 2009 vart det meldt frå om 240 tilfelle av hatkriminalitet til politiet, eit tal som har halde seg stabilt dei siste åra. Majoriteten av sakene hadde etnisitet som motiv, medan berre 21 av sakene var religiøst motivert.

Politiet hevdar tala er for små til å føre meir detaljert statistikk.

– Poenget med statistikk er å kunne få en god oversikt, følgje utvikling og setje i verk naudsynte tiltak. Tala for hatkriminalitet er for små til at det er formålstenleg å dele inn i fleire kategoriar, seier seksjonssjef i Politidirektoratet, Morten Hojem Ervik.

Han er usamd i påstanden om at politiet er likesæle til antisemittisme.

– Vi har jobba aktivt med hatkriminalitet i mange år, og har meir kompetanse på dette området enn for berre nokre få år sidan. At vi ikkje registrerer antisemittisme i ein eigen kategori, betyr ikkje at vi er likesæle, avviser Ervik.

Leiar av Antirasistisk Senter, Kari Helene Partapuoli, tykkjer få saker er ein dårleg grunn til ikkje å føre statistikk, og støttar Kohn sitt ønskje om meir detaljert registrering.

– Med ein jødisk minoritet på rundt 1.000 personar, vil tala alltid vere små. Mange trur at antisemittisme ikkje eksisterer i Noreg, noko som gjer det vanskeleg å få gjort noko med problemet, påpeikar ho.

LES OGSÅ: Politikerne sier nei til handlingsplan mot jødehat

Mer å lese
annonse
Kjøp enkeltutgaver
Kjøp dagens avis Mange av Vårt Lands artikler finnes kun i papirutgaven.

«Er vi kristne flinke nok til å lytte?»

Jeg har en ubehagelig følelse at vi ikke er det, skriver Jarle Haugland.

2014 er året anti- semittismen toppet seg

Anbefalte økt sikkerhet for jøder før terrorangrep

«Den nye dødssynden for joggere: Å lande på hælen»

Selv en enkel ­joggetur kan bli en ­teknologisk labyrint hvis de kommersielle moteskaperne får bestemme, skriver Lars Gilberg.

«NRK oppfordrer mennesker til å ta sitt eget liv»

Organisasjonen Menneskeverd vil klage NRKs dødshjelp-dokumentar inn for Pressens Faglige Utvalg.

Familiemann fra Skien etterlyst for Paris-terror

Seks mennesker døde.

«Forstå antisemittismen»

Skal jødehatet bekjempes, kommer vi ikke utenom Israel og sionismen, skriver Vårt Lands Alf Gjøsund.

Nordmenn kjemper mot IS

– Det er ikke det samme som at en norsk-somalier eller norsk-pakistaner drar til Syria for å bli IS-kriger.

«Kan kirken bli radikal nok i sin tale om penger?»

Det skal godt gjøres å bli for radikal, skriver Sunniva Gylver.

VÅRT LAND - EN BRO MELLOM MENNESKER, TRO OG TANKE