Samfunn

Solberg-regjeringen har investert mye i å hindre at norsk ungdom rekrutteres inn i radikale miljøer og reiser ut for å bli fremmedkrigere. En egen handlingsplan rulles ut. Forskere, skoler, barnevern, politi og Nav engasjeres.

For de muslimske ungdommene Yousef Assidiq og Faten Mahdi-Al Hussaini er det imidlertid ikke tid til å vente på resultatene fra handlingsplaner. De vil starte nå. Uten en krone i reisekassen, har de bestemt seg til å jobbe fulltid – og foreløpig ulønnet – med forebyggende arbeid.

Går heller konkurs

– Vi har bestemt oss for å hoppe ut i dette med begge beina. Ingen av oss har jobber, og vi får så vidt inn honorarer som er nok til å betale husleie og få mat på bordet, sier Assidiq.