Samfunn

– Ubegripelig at vi ikke får gjøre noe, sier overlege Arild Egge.

– Som lege blir jeg uvel av å bli drevet til å gjøre medisin på denne måten. Under andre­ omstendigheter ville en slik for­sinket behandling både vært straffbart og påpekt av Helsetilsynet, sier Arild Egge.

LES OGSÅ: Adam (9) dør om han må ut av Norge

Han er overlege ved nevrokirurgisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus (OUS), og har vært med på behandlingen av Adam. Adams foreldre har løst legene som behandler Adam fra taushetsplikten, for at de fritt kan fortelle om guttens situasjon.