Samfunn

Skal vi tro sykehusets egne tall hadde 3.077 av de nyfødte barna ved Haukeland universitetssykehus (HU) problemer med næringsinntaket. Det er nesten 60 ganger så mange som Oslo universitetssykehus (OUS) oppgir. OUS tar imot nesten dobbelt så mange nyfødte som Haukeland. Totalt oppga alle sykehusene i Norge at 4.968 barn hadde problemer med næringsinntaket i 2013. Haukeland står dermed for godt over halvparten av alle tilfellene.

20 millioner mer. 40 prosent av sykehusfinansieringen i Norge kommer gjennom såkalt stykkprisfinansiering. Den fungerer slik at sykehus får betalt per behandling. Jo mer krevende behandling, desto mer penger får sykehusene. Et barn som sliter med næringsinntaket ga sykehusene 12.891 kroner, mens et vanlig friskt barn ga sykehusene 6.075 kroner, ifølge sykehusfinansieringsekspert Kjartan Sarheim Anthun. Dersom HU hadde diagnostisert like få barn med manglende næringsinntak som OUS, ville de fått 20 millioner kroner mindre fra staten i 2013.

Kan tilbaketrekkes. Anthun har forsket på finansieringssystemet i det norske helsevesenet, og jobber i dag ved forskningsinstituttet Sintef. Han mener den store forskjellen mellom HU og resten av Norges sykehus ikke kan forklares med deres pasientmasse.

– Da er det nærliggende å tenke at dette enten dreier seg som sykehusets behandlingspraksis eller kodepraksis. At de koder dette konsekvent mer fritt enn resten av sykehusene, sier Anthun og tilføyer: