Samfunn

Én av tre synes det drikkes for mye i jobbrelaterte situasjoner, og én av fem nordmenn har sett leder beruset i jobbrelaterte situasjoner, og at viser en undersøkelse gjennomført av AKAN: Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk, alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL og Actis.

Helseminister Bent Høie (H) har sett seg lei på den omfattende bruken av alkohol i arbeidssammenheng.

– Det er behov for å anerkjenne at alkohol og spilleavhengighet er et problem i det norske arbeidslivet. Både i de situasjoner der alkohol- eller narkotikabruken er så dramatisk at den går ut over familie og arbeid, men også som et folkehelsespørsmål, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Han mener problem får for lite oppmerksomhet, og har derfor tatt initiativ til et møte med lederne i arbeidslivet og kompetansemiljøet for å diskutere temaet.