Samfunn

En rask og flink snekker som bruker narkotika? Det er ikke det bildet som oftest dukker opp når det er tale om narkotikamisbruk. Forsker Willy Pedersen ble overrasket da han analyserte 
intervjuer med 55 norske amfetaminbrukere.

– Mange som jobber i yrker med hardt arbeid, tøffe akkorder med lite struktur rundt seg, i byggebransjen, transport, flisleggere og rengjøringsbyråer, bruker amfetamin for å levere i tide, holde akkorden eller jobbe to skift, sier Pedersen, professor
 i sosiologi ved Universitetet i Oslo.

Ikke overrasket

– Det overrasker meg ikke at enkelte bygningsarbeidere bruker amfetamin, sier Hans Jørgen Aase, prosjektleder for byggingen av det nye nasjonalmuseet i Oslo, som Statsbygg driver.