Samfunn


Alle elever skal ha en god skole-
dag, sier lovverket. Likevel 
avslører den siste Elevunder-
søkelsen at rundt 17.000 barn og unge blir mobbet to-tre 
ganger i måneden eller mer.

En av dem var 13 år gamle Odin Osen Andersgård. VG fortalte i helga om gutten som til slutt ikke orket mer av mobbingen – og tok sitt eget liv. Da hadde han skiftet skole for å slippe unna mobberne.

I begravelsen til tenåringen kom sokneprest Gaut Sveinall i Aurskog, ifølge VG, med en tydelig oppfordring:

– En på 13 år skal ikke ta ­livet sitt. La det være en vekker for oss alle!