Foreldre frifunnet for vold mot barna sine - Vårt Land
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
56182_118366.jpg

Barneombud Reidar Hjermann vil la jurister ved barneombudet gå gjennom dommen, for å se om det er nødvendig å be om enda en lovendring. Foto: Sigurds n, Bj rn

Samfunn

Foreldre frifunnet for vold mot barna sine

Betraktet som barneoppdragelse. Barneombudet er rystet.

To foreldre er i Stavanger tingrett frifunnet for vold mot sine to små barn.

Barneombud Reidar Hjermann vil ikke kommentere bevisvurderingen i den aktuelle saken, men misliker sterkt Stavanger tingretts argumentasjon.

Til Stavanger Aftenblad sier Hjermann at han reagerer spesielt på følgende setning i dommen: «Da barneoppdragelse med nødvendighet innebærer bruk av både fysisk makt og trusler, er det i rettspraksis utviklet unntak for visse former for trusler og maktanvendelse som skjer som ledd i barneoppdragelsen»

Et annet århundre. – Denne setningen tilhører et helt annet århundre. I dag er kunnskapen om barneoppdragelse kommet mye lenger. Jeg er forferdet over at voksne mennesker mener det er nødvendig å bruke trusler i oppdragelsen. Ingen fagfolk vil hevde at dette er nødvendig, sier Hjermann til Stavangeravisen.

Lovendring? Han lurer på hva et voksent menneske ville sagt, hvis sjefen på arbeidsplassen brukte fysisk makt. Hjermann kaller det en absurd problemstilling.

Han vil nå la jurister ved barneombudet gå gjennom dommen, for å se om det er nødvendig å be om enda en lovendring.

Barneloven ble endret etter en høyesterettsdom i 2005, der rikets øverste dommere uttalte at «lettere klaps i oppdragelsesøyemed» var lov. I de påfølgende lovforarbeidene ble det presisert at «lettere klaps», «lette klaps» eller «forsiktige klaps» ikke ville være tillatt etter lovendringen.

 

Mer å lese
annonse
Kjøp enkeltutgaver
Kjøp dagens avis Mange av Vårt Lands artikler finnes kun i papirutgaven.

– Barna kjenner seg maktesløse

840 barn i norske mottak er bosettingsklare. Kommunene bør ønske dem velkommen, mener Røde Kors Ungdom, og lokker med diplom.

– Vil gjøre Norge til dumpingland

Klima- og miljødepartementet synes ikke pant på mobiler er en god idé.

Venstre: Anundsen gir ikke asylsvar

Kristenstrid om SD

380 svenske pastorer og kristenledere går ut mot Sverigedemokraternas menneskesyn. Samtidig går KrFs svenske søsterparti inn for endring av asylpolitikken og høster takk fra SD for det.

Norge tek imot fleire syriske flyktningar

KrF og Venstre fekk gjennomslag på overtid.

– Pant er ikke veien å gå

Det mener Elretur.

Vil ha pant på mobiltelefoner

– Jeg tror mange føler at det er litt vanskelig når de står med en ny telefon i hånden.

O juleufred

Når nettene blir lange og kulda setter inn, er det på tide å slutte og jatte med familien sin.

KrF vil ha ny høring om Nav

VÅRT LAND - EN BRO MELLOM MENNESKER, TRO OG TANKE