Foreldre frifunnet for vold mot barna sine - Vårt Land
annonse
annonse
Annonse
annonse
annonse
annonse
annonse
56182_118366.jpg

Barneombud Reidar Hjermann vil la jurister ved barneombudet gå gjennom dommen, for å se om det er nødvendig å be om enda en lovendring. Foto: Sigurds n, Bj rn

Samfunn

Foreldre frifunnet for vold mot barna sine

Betraktet som barneoppdragelse. Barneombudet er rystet.

To foreldre er i Stavanger tingrett frifunnet for vold mot sine to små barn.

Barneombud Reidar Hjermann vil ikke kommentere bevisvurderingen i den aktuelle saken, men misliker sterkt Stavanger tingretts argumentasjon.

Til Stavanger Aftenblad sier Hjermann at han reagerer spesielt på følgende setning i dommen: «Da barneoppdragelse med nødvendighet innebærer bruk av både fysisk makt og trusler, er det i rettspraksis utviklet unntak for visse former for trusler og maktanvendelse som skjer som ledd i barneoppdragelsen»

Et annet århundre. – Denne setningen tilhører et helt annet århundre. I dag er kunnskapen om barneoppdragelse kommet mye lenger. Jeg er forferdet over at voksne mennesker mener det er nødvendig å bruke trusler i oppdragelsen. Ingen fagfolk vil hevde at dette er nødvendig, sier Hjermann til Stavangeravisen.

Lovendring? Han lurer på hva et voksent menneske ville sagt, hvis sjefen på arbeidsplassen brukte fysisk makt. Hjermann kaller det en absurd problemstilling.

Han vil nå la jurister ved barneombudet gå gjennom dommen, for å se om det er nødvendig å be om enda en lovendring.

Barneloven ble endret etter en høyesterettsdom i 2005, der rikets øverste dommere uttalte at «lettere klaps i oppdragelsesøyemed» var lov. I de påfølgende lovforarbeidene ble det presisert at «lettere klaps», «lette klaps» eller «forsiktige klaps» ikke ville være tillatt etter lovendringen.

 

Mer å lese
annonse
Kjøp enkeltutgaver
Kjøp dagens avis Mange av Vårt Lands artikler finnes kun i papirutgaven.

– Religion er et ikke-tema på mange sykehjem

– Lovende, men mangler kvinner

«Sterkere», «samlende» og «synlig» er ord som brukes om det nye styret i Islamsk Råd. Men kvinnene savnes.

Villig til å miste spillejobber for abortsaken

Artisten Kjell Elvis er med når Partiet De Kristne tar steget mot rikspolitikken.

Hver gang du tenker: «Jeg har ikke tid», prøv dette

«Anundsen har brutt avtalen med Venstre og KrF»

Venstre-landsmøtet etter påske kan forsterke asylkrisen.

Nordmenn flest tror ikke på Gud lenger

For første gang er andelen som «ikke tror» på Gud like stor som de som «tror».

Nytt styre i islamsk råd

Stortinget vil ikke innføre donorregister

– Vi ønsker ikke at organer i praksis skal bli sett på som statens eiendom.

«KrF støtter en iskald regjering»

Man kan høre et lite «puh» hver gang stormen er over, skriver Linn Stalsberg.

VÅRT LAND - EN BRO MELLOM MENNESKER, TRO OG TANKE