I 2009 forsvant det 36.000 jobber fra privat sektor. Samtidig ble det 24.000 flere offentlige ansatte, viser tall fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). I år har utviklingen fortsatt: flere får jobb i det offentlige, mens privat sektor ansetter færre. Nå har Norge nesten 800.000 offentlig ansatte, det er drøyt 30 prosent av alle i jobb.

Sjeføkonom Tor Steig i NHO er bekymret over trenden.

– Vi trenger en balanse mellom offentlig sektor, som er finansiert av skatter, og privat sektor, som får inntekter av å selge sine produkter i markedet. For å kunne drive velferdssamfunnet framover, er det viktig med markedsbaserte inntekter, sier han.

 

Ny trend. Før finanskrisen var det i mange år privat sektor som hadde høyest vekst i sysselsettingen.

– Er ikke utviklingen siden finanskrisen et resultat av motkonjunkturpolitikk, der man har brukt offentlige midler for å begrense arbeidsledigheten?

– Jo, men da må vi ha en strategi for å vri situasjonen så vi dyrker fram den markedsbaserte veksten igjen. Offentlig sektor kan ikke fortsette å øke like kraftig over lang tid.

Steig frykter at det kan bli vanskelig å redusere offentlig sektor når de trange tidene er over.

– Å ansette noen er ikke et forbigående tiltak. Det er ikke noe du kan reversere, sier han.

 

Ikke bekymret. Professor Halvor Mehlum ved Økonomisk institutt på Universitetet i Oslo tar ikke tallene like tungt.

– I disse tider er det ikke grunn til å være fortørnet over at offentlig sektor faktisk klarer å absorbere villige hender som ikke har fått jobb i privat sektor. Alternativet ville vært en høyere arbeidsledighet, sier han.

Professoren viser til at økt offentlig sysselsetting ikke er det eneste tiltaket som er vanskelig å endre på når økonomien går bedre.

– Skatteletter til privat sektor er også vanskelig å reversere. Det samme gjelder økte subsidier. Det synes urimelig at staten skulle gjort mer under krisen for å få privat sektor i gang, sier han.

– Men finnes det historiske eksempler på at det antall offentlig ansatte har gått ned?

– Offentlig sektors andel av sysselsettingen har bare økt og økt. Det skyldes flere ansatte i barnehager, eldreomsorg og helse, samtidig som jobbene i privat sektor har blitt automatisert, sier han.

Effektiviseringen har gjort at privat sektor kan produsere mye mer med færre ansatte. Sysselsettingen i privat sektor er altså ikke et stabilt mål på hvor mye som produseres der.

– Man skal være bekymret den dagen produksjonen i privat sektor synker, sier professoren.

 

UNDERSAK:

Flere vil få jobb i det private

Motkonjunkturpolitikken under finanskrisen bestod i stor grad av at det offentlige kjøpte mer varer og tjenester fra privat sektor. Uten denne stimulansen ville den private sysselsettingen falt mye mer enn det den gjorde.

Det fastslår forsker Torbjørn Eika i Statistisk sentralbyrå. Han mener det er all grunn til å tro at flere vil få jobb i privat sektor i tiden framover, fordi de økonomiske konjunkturene gradvis vil bli bedre.

– Andelen privat sysselsetting kan da godt tenkes å øke, uten at offentlig sysselsetting reduseres, den må bare øke litt mindre enn den private, sier han.

SSBs tall viser at offentlig forvaltning nå sysselsetter 30,6 prosent av alle ansatte i Norge, mot 30,3 prosent i perioden 2001-2004. …– Men den kraftige konjunkturoppgangen fram mot 2007 bidro til at andelen falt ned til rundt 29 prosent, sier Eika.