Hun ble kjent som «Jern-Erna» på grunn av sin tøffe asylpolitikk da hun var statsråd. På åpningsdagen ble den omstridte Høyre-lederen tildelt et skilt utskåret i jern av Unge Høyres leder Henrik Asheim. På skiltet stod det Jern Erna.

LES OGSÅ:

Solberg fikk applaus for regjeringsløfte

Terrorproblem. I sin åpningstale på Høyres landsmøte levde Erna Solberg opp til tilnavnet. Hun ba oss lære av USA i integreringspolitikken. Hun viste til en amerikansk forsker som mente at Europa har påført landet et terrorproblem. Årsaken er den mislykkede integreringspolitikken.

Lykkes vi med å skape en følelse av tilhørighet til det norske samfunn har vi løst innvandringens utfordring, og da blir Norge et rikere samfunn. Lykkes vi ikke går det galt.

Trygdeliv. Hvorfor går det bedre med integreringen i USA, spurte Solberg.

Ideen om det amerikanske bygger på den amerikanske drømmen. Ideen om at med hardt arbeid kan alle skape sin egen lykke. Hva tilbyr Norge?

Et samfunn hvor det er lette å få trygd enn arbeid, konkluderte Høyre-lederen.

Vi må tilby noe annet hvis vi skal skape tilhørighet. Et samfunn må gi selvrespekt hvis det skal skape tilhørighet.

Norsk. Erna Solberg vektla også viktigheten av å stille krav til våre nye landsmenn.

Vi må møte innvandrerne med klare krav og forventninger. Hvis barnet ditt er født i Norge og ikke snakker norsk når det begynner på skolen, da har du feilet som forelder. Om du ikke lærer deg norsk kan du heller ikke oppfylle alle dine forpliktelser som forelder. Uten å kunne norsk forstår man ikke samfunnet og kan ikke sette nødvendige grenser for barn.

Naiv og liberal. Høyre-lederen pekte også på viktigheten av å stramme inn asylpolitikken. Hun mener regjeringens naive liberalisering har til at regjeringen har mistet kontrollen.

Når grunnløse asylsøkere oversvømmer parker og turområder med dopslag, da skal vi først sørge for at det blir færre grunnløse asylsøkere. Dernest skal vi sørge for å sende ut dem som får avslag.

Høyre har vist at vi kan gjøre noe med problemet. Vi har gjort det før. Jeg vil hevde at jeg har en viss erfaring med spørsmål.

Afghanistan. Den omdiskuterte Høyre-lederen langet også løs mot SV og regjeringens Afghanistan-politikken.

Kan du se unge jenter i Afghanistan i øynene, Kristin, og fortelle dem at du ikke lenger vil la norsk soldater beskytte dem? Spurte Erna Solberg.

Hun viste til et oppslag i Dagbladet med mødre til norske soldater som tjenestegjør i Afghanistan. Mødrene kunne fortelle at de ikke møter forståelse i samfunnet for hvilken viktig jobb deres sønner og døtre gjør.

Min hilsen til dem er at denne salen har dypest respekt og takknemlighet for den utrolig viktige innsatsen og det offeret norske soldater gjør.

Deres tilstedeværelse gjør det mulig for jenter å gå på skolen. Den gjør det mulig for humanitære organisasjoner å yte en innsats, skrøt Solberg.

Populær. Høyres landsmøte er opptatt av å fremstå samlet på åpningsdagen. At Erna Solberg er omstridt i partiet var det ikke lett å merke da hun talte. Hele 34 ganger ble hun avbrutt av applaus. Fire ganger reiste delegatene seg og ga henne trampeklapp.

Budskapet som ble fremført var ellers av velkjent valør. Mindre skatt, bedre skole og mer penger til samferdsel.

Høyre er ikke et protestparti. Høyre er et styringsparti. Høyres leder må være beredt til å styre. Den som skal styre Norge må vite hvor Norge skal og ikke vike fra kursen.

Sta Erna. Kjære venner. Jeg vet hvor Norge skal. Jeg har Høyres verdier i ryggmargen, og er sta nok til å holde på kursen. Jeg er ikke redd for å stå oppreist for vanskelige valg. Jeg gir meg ikke selv om det blåser, sa Erna Solberg, som samtidig innrømmet at det har vært fem tøffe år som Høyre-leder.

Drillos. Mest latter fikk partilederen da hun sammenlignet regjeringens skolepolitikk med et landslagstap i fotball.

Vi må slutte å bortforlare dårlige resultater. Se for dere at det norske fotballandslaget har tapt 2-0 mot Moldova, og Drillo blir spurt om resultatet. Han svarer: «Vi må huske at det er høy trivsel på landslagssamlingene og vi synger mye i garderoben før kampen», sa Solberg og fikk publikum til å humre.

Trivsel i skolen står ikke i motsetning til å ha gode resultater, tvert imot. Jeg nekter å godta at Norge må ha dårlige resultater.