Samfunn

– Barns beste skal være et grunnleggende hensyn i vurderingene. Her har vi forpliktelser etter FNs barnekonvensjon, slår Høie fast i et svarbrev til SV-leder Audun Lysbakken.

Partilederen i SV ble rystet av historien Vårt Land fortalte sist uke.

LES OGSÅ: Adam (9) dør om han må ut av Norge

Ni år gamle Adam Dzortov har bodd i Norge nesten ­like lenge som i hjemlandet Russland. Sammen med familien har han søkt asyl i Norge, men fått endelig avslag. Familien gikk til sak mot staten og tapte i tingretten. Ankesaken skal opp i lagmannsretten til høsten. Ventetiden går kraftig utover Adam Dzortovs helse, for gutten plages av økende ryggskjevhet, og ryggsøylens press på lungene gjør det vanskelig å puste. Blir han ikke operert kan han havne i respirator. Faren for å dø er reell. Men Oslo universitetssykehus sa de ikke kunne operere gutten da han og familien har ulovlig opphold i Norge. Dagen etter at Vårt Land omtalte saken kom sykehuset fram til at de kunne operere gutten likevel.