Ap freder kristen grunnlov - Vårt Land
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
246512_.jpg

Nestleder Helga Pedersen har hatt jobben med å forene politikk i Arbeiderpartiets nye program. Partiet utfordrer ikke tradisjonskristendommen, men vil gjøre det lettere å bli gift borgerlig og vil ha flere livssynsnøytrale lokaler. Foto: Erlend Berge

Samfunn

Ap freder kristen grunnlov

Arbeiderpartiet og nestleder Helga Pedersen taler Stålsett-utvalget midt imot, og vil verne kristenarven i Grunnloven.

Nestleder Helga Pedersen, som har ledet arbeidet med å utarbeidet Aps nye stortingsprogram, sier partiet vil ha -regi med kirkens demokrati også de neste fire årene:

– Det er i kirkens interesse at valg organiseres slik at flest mulig kan delta, sier hun.

I Programutkastet som presenteres i ettermiddag, taler Ap Stålsett-utvalget midt imot:

Partiet vil programfeste- at kommende kirkevalg skal gjennomføres «på naborommet» til vanlige norske valglokaler. Det skal være direkte valg, de skal arrangeres «samtidig med og i lokaler i umiddelbar nærhet til kommune- og fylkestingsvalgene».

– Altså noe helt annet enn -regjeringens livssynsutvalg ber om – og det for all fremtid?

– Dette er partiets forslag for neste periode. Så kan det hende at vi tenker annerledes om 10 og 20 år. Men akkurat nå er dette riktig tilnærming.

I utkastet angir Ap videre reformfart.

– Ap har beveget seg betydelig i kirkespørsmål de ti siste- årene, poengterer nestlederen.

Og fremover handler det om «den skrittvise selvstendiggjøringen» og ikke om brå grep. Målet i programmet er at «demokratiseringen fortsetter» i det som nå er «folkekirken» og ikke statskirken.

– Medlemmene skal utgjøre en demokratisk kraft som sikrer en folkekirke som er åpen og inkluderende, heter det i -programforslaget.

LES OGSÅ: Slik blir det nye Livssyns-Norge

Ny etappe. Forrige gang partiet jobbet fram program var stat/kirke-forliket rykende ferskt. Stortingsperioden som snart er bak oss, handlet om å få forliket og avreguleringen av det statlige religionsvesenet på plass.

Nå starter en ny og tung livssynsetappe: Stålsett-utvalget har utredet – og i neste stortingsperiode skal en rød eller blå regjering utforme ny -helhetlig trospolitikk.

Pedersen varsler et gjenkjennelig Ap: Et parti som vil ta grep og bidra til et støtt forlik også om livssynspolitikken utenfor Den norske kirke.

– Vi skal ha en åpen tilnærming til dette. Men livssynsutredningen viser noe som er svært sammensatt. Vi må bruke tid på gjennomgangen. Dette er jo ikke som noen nasjonal transportplan – det er mange saker som fortjener refleksjon og grundig debatt.

Overfor Vårt Land nærmest parkerer hun et par av de sentrale punktene i utredningens fremtidskapittel: Ap vil ha null tull med Grunnlovens nye verdiparagraf om «vor kristne og humanistiske arv». Hun vil heller ikke ha noen ny og mer nøytral formålsparagraf i skolen.

– Dagens paragraf 2 er bra. Vi vil ikke ta til orde for noen grunnlovsendringer. Vi skal legge til rette for religionsmangfold, men det ligger en bred prosess bak både grunnlovsparagraf og skolens formålsparagraf.

– Du anser ikke dette som aktuell politikk i kommende periode?

– Nei.

LES OGSÅ: Ap vil ha 10.000 flere til eldreomsorg

Hastesak. Fra før har Aps nestleder parkert Stålsett-utvalgets åpning for obligatorisk borgerlig vigsel. Det skjedde via nyhetsbyråer mens utvalgets pressekonferanse pågikk.

– Hvorfor sånn hastverk?

– Nettopp det å gifte seg er en av de store, store begivenhetene i livet. For mange mennesker den viktigste. Og mange har et sterkt ønske om å få gjøre dette nettopp i kirken og dermed må kirken få beholde denne retten. Vi var raskt ute fordi det ikke bør gå dager eller uker med politisk usikkerhet i en slik sak.

Politibryllup. I Aps nye program loves det:

* Å sikre alle innbyggere likeverdige seremonier ved bryllup og gravferd.

* Flere livssynsnøytrale seremonilokaler.

* Øke tilgangen på borgerlige vigselsmenn.

– Hvilken ny type vigselsmenn er det Ap vil by på?

– Vi vil ta i bruk personell ved landets rådhus eller lensmannskontor. Altså personer som allerede har en offentlig funksjon. Men det skal for all del ikke være slik at politifolk tas ut av vanlig ordenstjeneste og jakt på kriminalitet for heller å vie folk.

Mer å lese
annonse
Kjøp enkeltutgaver
Kjøp dagens avis Mange av Vårt Lands artikler finnes kun i papirutgaven.

– Solberg lukker øyne og ører for Syrias flyktninger

SV savner Høyre slik det var i gamle dager.

Sykehusstrid går på helsa løs

Du må være vestlending for å skjønne hvorfor lokalisering av sykehus blir så voldsomme stridstema, skriver Helge Simonnes.

5.8000 personer går rundt med et dødelig våpen

Over natten ble politiet, i strid med Stortinget og folkets vilje, bevæpnet, skriver Morten Holm.

Nekter 200 flyktninger å reise til Norge

Syrerne har fått opphold – Tyrkia holder dem igjen.

Gruer seg til 2. juledag

Ti år siden Kjell Skalleberg mistet datteren.

«Ikke godt nok, ordførere»

Norske kommuner må jobbe mer målbevisst for å skaffe jobber og boliger til flyktninger. Les Vårt Lands leder.

Høyre sliter

Ny meningsmåling gir ikke statsministeren grunn til å smile.

Mads Gilbert kåret til årets navn – ikke alle gratulerer

Følg debatten her.

Flere besteforeldre sliter med alkohol

Ikke alle har et trygt bestemorfang i julen.

VÅRT LAND - EN BRO MELLOM MENNESKER, TRO OG TANKE