Samfunn

Adam (9) har bodd i Norge nesten like lenge som i hjemlandet. Når norske myndigheter nå har bestemt at han og familien må tilbake til Russland, vil han ikke bare måtte flytte til et land han ikke lenger kjenner: Utsendelsen kan på sikt føre til at han dør.

Familiens advokat, Olga Halvorsen, er opprørt over at familien må ut.

– Alt tilsier at familien burde fått opphold. Kravene for å få innvilget tillatelse skal være oppfylt i denne saken, sier Halvorsen.

Familien kom til Norge for fire år siden, og fikk avslag på søknad om opphold i oktober 2012. Saken har siden blitt anket og behandlet på nytt to ganger, uten at familien har funnet fram. Nå skal den føres på nytt i Lagmannsretten i desember. Advokaten mener saken er så spesiell at hun vil ta den til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, dersom de taper enda en gang.