ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

Som abonnent på Vårt Land får du:

Läs mer

Rystet over menighets holdninger

– Dersom 
foreldrene ikke tukter barna, kan det få fatale
 konsekvenser, mener menighetsledere. 
– Brudd på norsk lov, sier barneombudet.

ANNONSE
ANNONSE

Ny menighet

 • Kilden Menighet Jæren ble startet i august i fjor og ligger i Nærbø sentrum. Omtaler seg som en evangelisk menighet.
 • Består av 15 til 20 personer. Omtrent tre barnefamilier er med, totalt omtrent seks barn.
 • Menigheten har møter hver søndag klokken 11.
 • Er offisielt tilknyttet Providence Gospel Church i Alabama, USA. http://kildenmenighet.org

FAKTA: Barneloven

  • I paragraf 30 i barneloven står det blant annet:
  • «Barnet må ikkje bli utsett 
for vald eller på anna vis bli handsama slik at den fysiske 
eller psykiske helsa blir utsett for skade eller fare. Dette gjeld òg når valden brukast som ledd i oppsedinga av barnet. Bruk av vald og skremmande eller plagsam framferd eller annan omsynslaus åtferd overfor barnet er forbode.»
  • Kilde: Lovdata.no

FAKTA: Derfor skal barna rises

  • Kilden Menighet Jæren har i sin lange trosbekjennelse blant annet følgende lære:
  • «Foreldre må lære barna lydighet, og barna er kalt til å være lydige. Foreldre skal oppdra sine barn i kjærlighet og dermed rose dem for det gode og irettesette dem når de er ulydige. Fysisk tukt (som må utøves kontrollert og i kjærlighet) er bibelsk. Konsekvensene kan bli fatale dersom foreldrene ikke irettesetter og tukter barna sine, eller om barna forakter tukten.»
Tro & Kirke

– Hvis en unge får oppleve lett smerte når han er ulydig og dette skjer gang på gang, tror vi ungen vil slutte å gjøre det som er feil, sier Asbjørn Berland (23), som er barnefar og leder av Kilden Menighet Jæren.

– Dette er svært alvorlig. All vold mot barn i Norge er ulovlig. Dette er helt klart et brudd på barneloven paragraf 30 som 
sier at all vold mot barn er straffbar, sier barneombud Anne Lindboe.

LES OGSÅ: Paven går god for klasking av barn

Tukt i trosbekjennelsen

Den nystartede menigheten på Jæren skjuler ikke sitt syn på barneoppdragelse. På sin hjemmeside skriver de blant annet følgende i sin åtte sider lange trosbekjennelse:

«Konsekvensene kan bli fatale dersom foreldrene ikke irettesetter og tukter barna sine, eller om barna forakter tukten.»

Da Vårt Land bragte opplysningene til barneombud Anne Lindboe, kontaktet hun politiet for å anmelde menigheten før hun tok seg tid til å bli intervjuet
om saken.

– Det første jeg gjorde var å kontakte Rogaland politidistrikt. Politiet sier at de vil se alvorlig på saken og kommer til å kontakte menigheten. Jeg håper også at politiet går i dialog med barnevernet, sier Lindboe.

– Slå i kjærlighet

Martin Hjellvik (26) leder menigheten sammen med Asbjørn Berland. Han forklarer at de oppfordrer til fysisk tukt siden dette er 
omtalt i Bibelen.

– Så sant tukten blir praktisert rett, tror vi det er en god metode Gud anbefaler oss å bruke. Gud bruker selv tukt mot mennesker. Men det er veldig viktig å presisere i denne sammenhengen at det må skje i kjærlighet. Hvis ikke kan det skape stor skade, sier Hjellvik.

– Dere skriver at fysisk tukt skal skje i kjærlighet. Hvordan gjør man det?

– At man er klar med sine 
intensjoner og snakker med barnet. Gir det en klem og sier man er glad i det, men at synd eller ting som er galt, får konsekvenser, sier Hjellvik.

LES OGSÅ: – Vi har ingen garantier for hvordan barna våre vil bli

Han forklarer at siden Bibelen er Guds ord til menneskene, vil han at menigheten hans skal forholde seg til alt som står der.

– Så er det viktig at ikke 
ungene blir skremt av foreldrene, men at det skjer i kjærlighet slik at ungen aldri er i tvil om at foreldrene elsker dem, sier Asbjørn Berland.

– Dere skriver at konsekvensene kan bli fatale dersom foreldrene ikke tukter barna. Hva mener dere med det?

– Hvis en ikke har disiplin i hjemmet, tror vi ungene blir ulydige og ikke får respekt for 
autoriteter.

– Er det greit å slå barn?

– Jeg tror det er greit å slå lett på baken, fordi det ikke gjør noe skade. Det kan gi lett smerte, men hvis du gjør det på baken så får aldri ungen noen varig skade av det.

– Det er ikke lov i Norge å slå barn, heller ikke et lett klaps?

– Loven er veldig tvetydig. Hvis man skal tolke den strengt, så har du ikke lov å gjøre noe med barna dine som kan føre til noen form for lidelse for barna.

Hjellevik mener at en slik streng tolkning også vil kunne forby irettesettelse og kjefting, siden barn også kan lide når de får dette.

LES OGSÅ: «Et av barna slår de andre hele tiden. Hva kan vi gjøre?»

– Skadelig

– Det er skremmende å høre. Det finnes ingen hold for at barn får den effekten disse menighetslederne ønsker, men forskning viser tvert imot at dette skaper redde barn, sier Atle Dyregrov, som er psykologspesialist ved Senter for krisepsykologi.

Han mener at tukten kan 
skade.

– Når dette er satt i system, er det verre enn om foreldre en sjelden gang skulle miste besinnelsen og klapse barnet sitt, for så å angre i flere måneder. Det er uheldig, men også menneskelig. Repeterende vold – slik som ris satt i system – er helt klart forbunnet med varige skader. Jo grovere volden er, desto større er skadevirkningen, sier han.

Psykologen forteller at barn ved repeterende vold får dårligere selvtillit, kan få helseplager og svakere utvikling.

– I Norge har heldigvis loven mot vold gått foran og forandret folks holdninger. Denne oppfordringen om å tukte virker som overlevninger fra middelalderen.

Ulovlig

Barneombud Anne Lindboe anmeldte også menigheten for oppfordring til vold.

– Jeg leser teksten på hjemmesiden deres som en oppfordring til å bruke vold. Dette er ulovlig ifølge straffelovens paragraf 136. Menigheten trenger en oppfriskning i hvordan norsk lovverk er og skadene barn får av å bli 
utsatt for vold.

– Hvor langt har foreldre lov å gå i Norge med tanke på fysisk irettesettelse?

– Det er enkelt og greit en nulltoleranse. Loven ble endret slik i 2010 for å unngå diskusjoner om hva godkjent vold eller mild vold kan være. Dermed er for eksempel ikke klapsing lov. Men du kan selvsagt gripe tak i barnet ditt dersom det holder på å falle ut av bilen eller lignende, sier Lindboe.

LES OGSÅ: På kurs for å bli bedre foreldre

– Vanlig

Menighetsleder Berland viser til at i de aller fleste land er det lov å gjøre dette i hjemmet.

– Norge er på verdensbasis i mindretall blant land som ikke tillater det. Dette er noe man har gjort gjennom hele menneskehistorien og det er egentlig veldig normalt, sier Berland.

Barneombudet svarer med at det er norsk lov som gjelder i Norge.

– Verden går videre og vi vet nå at vold mot barn er skadelig. Barnekonvensjonen er også tydelig på dette. Land som aksepterer fysisk avstraffelse bryter barnekonvensjonen, sier Lindboe.

Lederne i menigheten sier at de ikke vil risikere å bli fratatt barna sine.

– Vi ønsker å være lydige mot Bibelen. Men hvis noen hadde truet med å ta barna våre, ville vi rettet oss etter myndighetene så langt som mulig, sier Berland.

Del av stor bevegelse

– Etter det jeg forstår er Kilden 
Menighet Jæren en ny-baptistisk menighet, med sterke bånd til sørstatsbaptistene i USA, sier første-amanuensis ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole, Arne Helge Teigen.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Det sier han etter å ha lest på menighetens hjemmeside. Teigen har skrevet bok om den teologiske retningen ny-kalvinismen, og tror menigheten er inspirert av denne.

– Dette er en bevegelse som har vokst seg temmelig sterk i løpet av de siste ti årene. Den ble omtalt i Times som en av verdens mest innflytelsesrike retninger i 2009.

Mange innenfor ny-kalvinismen mener at Bibelen gir konkrete svar på flere forhold i livet, noe som skiller seg fra luthersk oppfatning.

– Derfor argumenterer de for 
«fysisk tukt», særlig med utgangspunkt i Ordspråkene, sier Teigen.

ANNONSE
Tro & Kirke

– Hvis en unge får oppleve lett smerte når han er ulydig og dette skjer gang på gang, tror vi ungen vil slutte å gjøre det som er feil, sier Asbjørn Berland (23), som er barnefar og leder av Kilden Menighet Jæren.

– Dette er svært alvorlig. All vold mot barn i Norge er ulovlig. Dette er helt klart et brudd på barneloven paragraf 30 som 
sier at all vold mot barn er straffbar, sier barneombud Anne Lindboe.

LES OGSÅ: Paven går god for klasking av barn

Tukt i trosbekjennelsen

Den nystartede menigheten på Jæren skjuler ikke sitt syn på barneoppdragelse. På sin hjemmeside skriver de blant annet følgende i sin åtte sider lange trosbekjennelse:

«Konsekvensene kan bli fatale dersom foreldrene ikke irettesetter og tukter barna sine, eller om barna forakter tukten.»

Da Vårt Land bragte opplysningene til barneombud Anne Lindboe, kontaktet hun politiet for å anmelde menigheten før hun tok seg tid til å bli intervjuet
om saken.

– Det første jeg gjorde var å kontakte Rogaland politidistrikt. Politiet sier at de vil se alvorlig på saken og kommer til å kontakte menigheten. Jeg håper også at politiet går i dialog med barnevernet, sier Lindboe.

– Slå i kjærlighet

Martin Hjellvik (26) leder menigheten sammen med Asbjørn Berland. Han forklarer at de oppfordrer til fysisk tukt siden dette er 
omtalt i Bibelen.

– Så sant tukten blir praktisert rett, tror vi det er en god metode Gud anbefaler oss å bruke. Gud bruker selv tukt mot mennesker. Men det er veldig viktig å presisere i denne sammenhengen at det må skje i kjærlighet. Hvis ikke kan det skape stor skade, sier Hjellvik.

– Dere skriver at fysisk tukt skal skje i kjærlighet. Hvordan gjør man det?

– At man er klar med sine 
intensjoner og snakker med barnet. Gir det en klem og sier man er glad i det, men at synd eller ting som er galt, får konsekvenser, sier Hjellvik.

LES OGSÅ: – Vi har ingen garantier for hvordan barna våre vil bli

Han forklarer at siden Bibelen er Guds ord til menneskene, vil han at menigheten hans skal forholde seg til alt som står der.

– Så er det viktig at ikke 
ungene blir skremt av foreldrene, men at det skjer i kjærlighet slik at ungen aldri er i tvil om at foreldrene elsker dem, sier Asbjørn Berland.

– Dere skriver at konsekvensene kan bli fatale dersom foreldrene ikke tukter barna. Hva mener dere med det?

– Hvis en ikke har disiplin i hjemmet, tror vi ungene blir ulydige og ikke får respekt for 
autoriteter.

– Er det greit å slå barn?

– Jeg tror det er greit å slå lett på baken, fordi det ikke gjør noe skade. Det kan gi lett smerte, men hvis du gjør det på baken så får aldri ungen noen varig skade av det.

– Det er ikke lov i Norge å slå barn, heller ikke et lett klaps?

– Loven er veldig tvetydig. Hvis man skal tolke den strengt, så har du ikke lov å gjøre noe med barna dine som kan føre til noen form for lidelse for barna.

Hjellevik mener at en slik streng tolkning også vil kunne forby irettesettelse og kjefting, siden barn også kan lide når de får dette.

LES OGSÅ: «Et av barna slår de andre hele tiden. Hva kan vi gjøre?»

– Skadelig

– Det er skremmende å høre. Det finnes ingen hold for at barn får den effekten disse menighetslederne ønsker, men forskning viser tvert imot at dette skaper redde barn, sier Atle Dyregrov, som er psykologspesialist ved Senter for krisepsykologi.

Han mener at tukten kan 
skade.

– Når dette er satt i system, er det verre enn om foreldre en sjelden gang skulle miste besinnelsen og klapse barnet sitt, for så å angre i flere måneder. Det er uheldig, men også menneskelig. Repeterende vold – slik som ris satt i system – er helt klart forbunnet med varige skader. Jo grovere volden er, desto større er skadevirkningen, sier han.

Psykologen forteller at barn ved repeterende vold får dårligere selvtillit, kan få helseplager og svakere utvikling.

– I Norge har heldigvis loven mot vold gått foran og forandret folks holdninger. Denne oppfordringen om å tukte virker som overlevninger fra middelalderen.

Ulovlig

Barneombud Anne Lindboe anmeldte også menigheten for oppfordring til vold.

– Jeg leser teksten på hjemmesiden deres som en oppfordring til å bruke vold. Dette er ulovlig ifølge straffelovens paragraf 136. Menigheten trenger en oppfriskning i hvordan norsk lovverk er og skadene barn får av å bli 
utsatt for vold.

– Hvor langt har foreldre lov å gå i Norge med tanke på fysisk irettesettelse?

– Det er enkelt og greit en nulltoleranse. Loven ble endret slik i 2010 for å unngå diskusjoner om hva godkjent vold eller mild vold kan være. Dermed er for eksempel ikke klapsing lov. Men du kan selvsagt gripe tak i barnet ditt dersom det holder på å falle ut av bilen eller lignende, sier Lindboe.

LES OGSÅ: På kurs for å bli bedre foreldre

– Vanlig

Menighetsleder Berland viser til at i de aller fleste land er det lov å gjøre dette i hjemmet.

– Norge er på verdensbasis i mindretall blant land som ikke tillater det. Dette er noe man har gjort gjennom hele menneskehistorien og det er egentlig veldig normalt, sier Berland.

Barneombudet svarer med at det er norsk lov som gjelder i Norge.

– Verden går videre og vi vet nå at vold mot barn er skadelig. Barnekonvensjonen er også tydelig på dette. Land som aksepterer fysisk avstraffelse bryter barnekonvensjonen, sier Lindboe.

Lederne i menigheten sier at de ikke vil risikere å bli fratatt barna sine.

– Vi ønsker å være lydige mot Bibelen. Men hvis noen hadde truet med å ta barna våre, ville vi rettet oss etter myndighetene så langt som mulig, sier Berland.

Del av stor bevegelse

– Etter det jeg forstår er Kilden 
Menighet Jæren en ny-baptistisk menighet, med sterke bånd til sørstatsbaptistene i USA, sier første-amanuensis ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole, Arne Helge Teigen.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Det sier han etter å ha lest på menighetens hjemmeside. Teigen har skrevet bok om den teologiske retningen ny-kalvinismen, og tror menigheten er inspirert av denne.

– Dette er en bevegelse som har vokst seg temmelig sterk i løpet av de siste ti årene. Den ble omtalt i Times som en av verdens mest innflytelsesrike retninger i 2009.

Mange innenfor ny-kalvinismen mener at Bibelen gir konkrete svar på flere forhold i livet, noe som skiller seg fra luthersk oppfatning.

– Derfor argumenterer de for 
«fysisk tukt», særlig med utgangspunkt i Ordspråkene, sier Teigen.

ANNONSE

Ny menighet

 • Kilden Menighet Jæren ble startet i august i fjor og ligger i Nærbø sentrum. Omtaler seg som en evangelisk menighet.
 • Består av 15 til 20 personer. Omtrent tre barnefamilier er med, totalt omtrent seks barn.
 • Menigheten har møter hver søndag klokken 11.
 • Er offisielt tilknyttet Providence Gospel Church i Alabama, USA. http://kildenmenighet.org

FAKTA: Barneloven

  • I paragraf 30 i barneloven står det blant annet:
  • «Barnet må ikkje bli utsett 
for vald eller på anna vis bli handsama slik at den fysiske 
eller psykiske helsa blir utsett for skade eller fare. Dette gjeld òg når valden brukast som ledd i oppsedinga av barnet. Bruk av vald og skremmande eller plagsam framferd eller annan omsynslaus åtferd overfor barnet er forbode.»
  • Kilde: Lovdata.no

FAKTA: Derfor skal barna rises

  • Kilden Menighet Jæren har i sin lange trosbekjennelse blant annet følgende lære:
  • «Foreldre må lære barna lydighet, og barna er kalt til å være lydige. Foreldre skal oppdra sine barn i kjærlighet og dermed rose dem for det gode og irettesette dem når de er ulydige. Fysisk tukt (som må utøves kontrollert og i kjærlighet) er bibelsk. Konsekvensene kan bli fatale dersom foreldrene ikke irettesetter og tukter barna sine, eller om barna forakter tukten.»