Reportasje

I 1886 skrev Henrik Ibsen skuespillet Rosmersholm. Stykket handler om sokneprest Johannes Rosmer, som mister troen etter at kona Beate tar sitt eget liv ved å kaste seg i fossen. I første akt snakker han med sin svoger, rektor Kroll:

Rosmer: Jeg er ingen prest lenger.

Kroll: Ja, men – din barnetro da?

Rosmer: Den har jeg ikke mer.